Europos Komisija siekia suvienodinti salygas bendrojoje rinkoje ir didinti ne maisto produktų saugumą

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles skirtas pagerinti galutinių vartotojų naudojamų produktų kokybę bei sustiprinti ne maisto produktų kontrolę įskaitant ir produktus į ES patekusius iš trečiųjų šalių.

Šių priemonių imtasi norint sustiprinti vartotojų apsaugą ir suvienodinti verslo salygas Europoje. Nesaugūs produktai neturi pasiekti vartotojų, o patobulinta produktų identifikacija ir atsekamumas bus vieni iš svarbiausių patobulinimų padėsiančių susekti ir išeliminuoti nesaugius produktus iš rinkos. Šie pakeitimai įsigalios naujas taisykles patvirtinus Europos Parlamentui ir įdiegus į ES šalių teisę.

Esminiai pakitimai susiję su pakuote:

1. Aiškus atsakomybių tarp gamintojų, importuotojų ir prekybininkų pasiskirstymas su aiškiomis atsakomybėmis.
2. Efektyvesnių produkto saugumą užtikrinančių priemonių/ reikalavimų sukūrimas ir jų laikymosi priežiūra.
3. Patobulintas produkto klaidų atsekamumas visose jo kūrimo stadijose – tai leis greičiau ir efektyviau išsiaiškinti ir atšaukt produktus iš prekybos, bei identifikuoti kitus galimai netinkamos kokybės produktus.
4. Naujos, daugiau bendradarbiaujančios tarpusavyje, rinkos stebėsenos sistemos sukūrimas visoje ES.
5. Supaprastintos informavimo apie pavojingus produktus procedūros, esamų informavimo sistemų RAPEX ir ICSMS sinergija.

Daugiau informacijos…