ES ir JAV bendradarbiavimas padeda MVĮ veikti transatlantiniu lygiu

Padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) patekti į tarptautinę rinką už Atlanto – tai pagrindinė tema ketvirtajame Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų MVĮ susitikime, kuris vyko Vašingtone, 2012 m. gruodžio 3-4 d. Susitikime buvo aptariami du verslo paramos tinklai: Tarptautinis verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network) ir JAV Tarptautinės prekybos administracija, kurie tarpusavyje pasirašė Supratimo memorandumą bendradarbiavimo skatinimui. Konkrečios bendradarbiavimo sritys yra skatinti MVĮ verslo partnerystę, ir sukurti galimybę dalyvauti konkrečių sektorių teminiuose seminaruose ir keistis informacija apie mažųjų ir vidutinių įmonių tinklų kūrimo galimybes.

„Mes turime bendradarbiauti tam, kad padėtume MVĮ panaudoti visą ekonominį potencialą pasaulinėje rinkoje“, – sakė Daniel Calleja Crespo, įmonių ir pramonės generalinio direktorato generalinis direktorius. „Jei įmonė yra tarptautinė, ji greičiau auga, greičiau didina darbo vietų skaičių ir gali mokėti didesnius atlyginimus“.

ES / JAV požiūris į šiuolaikišką MVĮ politiką

Seminaro metu buvo aptarta daugelis temų, čia yra keletas svarbiausių:

1. Minios finansavimas, siekiant pagerinti galimybes gauti finansavimą: naujų investicijų finansavimas yra bendra problema JAV ir ES MVĮ. Atsižvelgiant į tai, ypatingas dėmesys buvo skiriamas „minios finansavimui“. Investuotojai ėmėsi bendrų veiksmų ir apjungė visus savo išteklius internete. „Minios finansavimas“ paleidimo įmonės finansavimo, išradimų plėtros ir mokslinių tyrimų finansavimą ir tapo plačiai naudojama.

2. Informacijos plėtra apie produktų standarto gerinimą: Abi pusės siekia vieno langelio principo, kad būtų informuoti apie atitinkamų standartų ir rinkos prieigos galimybes. Ši strategija pasiteisino su ES ir Kinijos standartiniu internetiniu portalu CESIP.

3. Skatinti verslumą: Seminaro metu buvo pristatyta programa, skirta jaunimui ir moterims. JAV pristatė savo naują programą „Pradėk būdamas jaunas“ ir bendrą informaciją apie „Moterų verslo centro programą‘, kuri jungia daugiau nei 50 moterų verslininkių.

4. Nustatyti klasterius politiką, kuri skatina MVĮ suteikiant jiems bendrą infrastruktūrą (IRT, mokslinių tyrimų, finansavimo ir intelektinės nuosavybės teisių). Sėkmės pavyzdys yra Europos inovacijų grupės aljansas (European Cluster Alliance).

Faktai apie ES / JAV komercinį ir investicinį bendradarbiavimą

Tiek ES, tiek JAV, MVĮ sudaro daugiau nei 90 procentų visų šalies įmonių skaičiaus. Mažųjų ir vidutinių įmonių įnašai į bendrą šalies ekonomiką, įskaitant apyvartą ir darbuotojų skaičių, yra stulbinantis. Pavyzdžiui, du trečdaliai naujų darbo vietų JAV per pastaruosius 15 metų buvo sukurtas MVĮ. Čia yra keletas kitų pagrindinių faktų:

·         Prekyba ir paslaugos: ES ir JAV viena kitai yra didžiausi prekybos partneriai, daugiau nei €650 mlrd. metinės prekybos, €1,8 mlrd. per dieną.

·         ES eksportas į JAV, yra tris kartus didesnis nei į Kiniją, ir septynis kartus didesnis nei į Japoniją.

·         15 milijonų darbo vietų yra susiję su transatlantine ekonomika.

·         JAV investicijos į ES šalis yra tris kartus didesnės nei į Aziją, o ES investicijos į JAV yra aštuonis kartus didesnis nei į Indija ir Kinija

Daugiau informacijos (anglų kalba) http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11060_en.htm

Informaciją parengė:
Gintarė Žalneriūnaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė