Tyrimai rodo, kad būtina skatinti antreprenerystės mokymą

Atlikti tyrimai rodo, kad 15-20  proc. Student, kurie dalyvauja mikro įmonių programoje mokydamiesi gimnazijose arba universitete vėliau pradeda savo verslą. Šis skaičius yra beveik 5 kartus didesnis nei bendras tų, kurie tokiose programose nedalyvavo.

Investicijos į antreprenerystės mokymą yra itin didelę pridėtinę naudą suteikiančių investicijų, kurių naudą valstybės pajaučia sugrįžtančiais naujų sukurtų įmonių mokesčiais. Nors ši investicija, ankščiau minėto tyrimo duomenimis, duoda didelę pridėtinę vertę, tačiau kitas Eurobarometro tyrimas parodė, kad net trys ketvirtadaliai apklaustųjų iš viso nėra dalyvavę tokiuose mokymuose.

Antreprenerystės mokymai taip pat padeda lengviau įsidarbinti jauniems specialistams – tyrimai rodo, kad 78 proc. absolventų, kurie yra mokesi antreprenerystės, darbą randa iš karto baigę mokslus, tuo tarpu nesimokęiš karto įsidarbina tik 59 proc.

Eurobarometer Entrepreneurship survey

Entrepreneurship and education on Europa

Entrepreneurship education at school in Europe report (April 2012)

Developing Key Competences at School in Europe report (November 2012)

Plačiau…