Makroekonominių rodiklių kaita rodo, kad Lietuvos ekonomika vis labiau atsigauna. Lietuvos ūkį palankiai veikia ne tik pagrindinių užsienio prekybos partnerių didėjantis aktyvumas, bet ir pradedanti atsigauti vidaus paklausa. Realusis BVP labiausiai auga dėl kylančios sukuriamos pridėtinės vertės pramonėje, tačiau pradeda stiprėti ir į vidaus paklausą orientuotos veiklos rūšys, tokios kaip statyba, prekyba, finansinis tarpininkavimas. Vidaus paklausa, o ypač privatusis vartojimas, atsigauna kiek labiau nei manyta, todėl tikimasi palankesnės ekonominės raidos nei prognozuota anksčiau: realusis BVP 2011 m. turėtų paaugti 5,6 proc.,

Europos – Japonijos centras ieško bendrovių Europoje, kuriose japonų inžinerijos studentai atliktų aštuonių mėnesių stažuotę (nuo 2012 m. rugpjūčio iki 2013 kovo) pagal "VULCANUS Europoje“ programą. Studentai atvyksta iš pirmaujančių Japonijos inžinerijos, mokslo ir technikos mokyklų. Priimančios studentus įmonės gautų naudos iš pagalbos tyrimų ir plėtros srityse, papildomą darbuotoją ir unikalią galimybę, neįkainojamą užsienio verslo santykiuose, susipažinti su Japonijos kultūra. Visos besidominčios kompanijos turėtų registruotis iki 2011 rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos el. paštu: m.rosada@eu-japan.eu arba http://www.eu-japan.eu/global/host-a-trainee.html. Registracijos anketas galima rasti internete:

Europos Sąjungoje nuo 2011m. gruodžio mėn. bus uždrausta naudoti kadmį juvelyriniuose dirbiniuose, plastiko gaminiuose ir kietojo litavimo lazdelėse. Kai kuriuose juvelyriniuose dirbiniuose, ypač importuotoje dirbtinėje bižuterijoje, rasta daug šios kenksmingos medžiagos. Vartotojai, įskaitant vaikus, kadmio poveikį galėjo patirti dirbiniams liečiantis su oda arba juos laižant. Nauju teisės aktu uždraudžiama kadmį naudoti visų rūšių juvelyrikos dirbiniuose, išskyrus antikvarinius dirbinius. Taip pat draudžiama naudoti kadmį visuose plastiko gaminiuose ir kietojo litavimo lazdelėse, kurios naudojamos skirtingoms medžiagoms sujungti, nes per šį procesą išsiskiria garai,

EMAS (Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema) yra savanoriška aplinkos vadybos sistema (EMS), skirta įmonėms ir visuomeninėms organizacijoms vertinti, valdyti ir nuolat gerinti aplinkosaugos veiksmingumą. EMAS yra įregistruota daugiau nei 4400 organizacijų ir apie 7600 interneto svetainių. Įmonėms, besidominčioms dalyvavimu aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje, yra sukurta priemonė, veikianti tiesioginiu režimu, kurioje pateikiama svarbiausia informacija apie EMAS ir paaiškinami sistemos diegimo žingsniai, pateikiant naudingus pavyzdžius. Sistema buvo pristatyta įmonėms 1995 m., tačiau buvo skirta tik pramonės sektoriaus įmonėms. Nuo 2001 m. sistema pritaikyta visiems

Europos standartizacijos komitetas (CEN) skatina verslą Europoje šalindamas prekybos kliūtis Europos pramonei ir vartotojams. Teikdamas paslaugas jis suteikia platformą Europos standartų ir kitų techninių specifikacijų vystymui. CENELEC – Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas, atsakingas už standartizaciją elektrotechnikos inžinerijos srityje. CENELEC rengia savanoriškai taikomus standartus, kurie palengvina prekybą tarp šalių, sukuria naujas rinkas, sumažina reikalavimų įgyvendinimo sąnaudas ir remia Europos bendrosios rinkos plėtrą. Strategijos „Europa 2020“ pagrindas yra inovacijos, kurios skatina augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Dėl šios priežasties Europos Komisija sudarė integruotą

2012 m. ES biudžeto projekte mokėjimams numatyta 132,7 mlrd. eurų - 4,9 % daugiau nei 2011 m. Balandžio 20 d. Komisijos patvirtintą biudžeto projektą už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis apibūdino kaip "sudėtingą griežtų taupymo priemonių ir ekonomikos augimo didinimo priemonių, skirtų 500 mln. europiečių, derinį". Faktiniams mokėjimams 2012 m. numatyta 132,7 mlrd. eurų, o biudžetiniams įsipareigojimams (lėšoms, kurias įsipareigota išmokėti pagal ES 2007-2013 m. finansinę programą http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm) - 147,4 mlrd. eurų (3,7 % daugiau nei 2011 m.). Biudžetas

Klausiama nuomonių, kaip geriau valdyti bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešai, ir geriau apsaugoti akcininkus. Per pasaulinę finansų krizę išryškėjo ES įsikūrusių bendrovių valdymo taisyklių ir elgsenos kodeksų silpnosios vietos. Šiais teisės aktais ir kodeksais nustatomi gero ir atsakingo bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Europos biržose, valdymo standartai. Jie skirti užtikrinti, kad valdant įmonę būtų nuolat koncentruojamasi į ilgalaikius jos akcininkų interesus. Vykdydama platesnio masto ES įmonių teisės reformą Komisija šiuo metu nagrinėja būdus, kaip sugriežtinti taisykles ir pasiekti, kad jos mažiau priklausytų

Konkurencingumo didinimui, naujų rinkų paieškai ir eksporto skatinimui Lietuvos įmonėms balandžio mėnesį dar paskirstyta daugiau kaip 4 mln. litų Europos Sąjungos (ES) lėšų pagal priemonę „Naujos galimybės“. Ūkio ministro įsakymais parama suteikta 49 įmonėms. „Siekiame, kad šią paramą gautų kuo daugiau įmonių. Valstybė prisidėdama prie įmonių pastangų rasti naudingų kontaktų užsienio rinkose motyvuoja verslą imtis iniciatyvos pačiam tapti pasauliniu rinkos dalyviu. Pastaruoju metu sparčiai augantis Lietuvos eksportas rodo, kad tokia parama išties veikia“, – sako ūkio ministras Rimantas Žylius. Didžiausia parama –