2012 m. ES biudžetas taupus, bet turėtų paskatinti ekonomikos augimą

2012 m. ES biudžeto projekte mokėjimams numatyta 132,7 mlrd. eurų – 4,9 % daugiau nei 2011 m.
Balandžio 20 d. Komisijos patvirtintą biudžeto projektą už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis apibūdino kaip „sudėtingą griežtų taupymo priemonių ir ekonomikos augimo didinimo priemonių, skirtų 500 mln. europiečių, derinį“.
Faktiniams mokėjimams 2012 m. numatyta 132,7 mlrd. eurų, o biudžetiniams įsipareigojimams (lėšoms, kurias įsipareigota išmokėti pagal ES 2007-2013 m. finansinę programą http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm) – 147,4 mlrd. eurų (3,7 % daugiau nei 2011 m.).
Biudžetas parengtas atsižvelgiant į daugelyje ES šalių taikomas taupymo priemones. Juo atsižvelgiama ir į teisinius Komisijos įsipareigojimus ES finansavimo gavėjams iš visos Europos. Be to, 2012 m. biudžetu siekiama užtikrinti, kad augtų ES ekonomika ir būtų kuriamos naujos darbo vietos.
Komisija pirmą kartą ES istorijoje pasiūlė sumažinti administracines ES institucijų išlaidas. Rodydama pavyzdį Komisija pirmą kartą nepadidino savo administracinių išlaidų ir trečius metus iš eilės nepaprašė naujų etatų.
Vis dėlto Komisija privalo vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. 2007 m. pradėtos ES finansuojamos programos šiuo metu vykdomos pilnu tempu. Tai reiškia, kad 2012 m. reikės apmokėti daugiau sąskaitų – regioninėms valdžios institucijoms ir mažosioms įmonėms kompensuoti investavimo į tas programas išlaidas.
2012 m. biudžeto projekte daugiau lėšų nei anksčiau numatyta skirti toms sritims, kuriose glūdi ekonomikos augimo potencialas – visų pirma moksliniams tyrimams ir sanglaudai. ES finansavimas yra būtinas siekiant padėti ES šalims šiose srityse.
ES institucijų veikimui numatyta skirti tik 6 % ES biudžeto lėšų. Likę 94 % lėšų atiteks ES regionams, miestams, įmonėms, mokslininkams ir piliečiams – pusė šių lėšų bus skirta ekonomikos augimui ir užimtumui didinti.
Daugiau apie biudžetą http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

 

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas