Aplinkosaugos vadybos rinkinys mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

EMAS (Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema) yra savanoriška aplinkos vadybos sistema (EMS), skirta įmonėms ir visuomeninėms organizacijoms vertinti, valdyti ir nuolat
gerinti aplinkosaugos veiksmingumą. EMAS yra įregistruota daugiau nei 4400 organizacijų ir apie 7600 interneto svetainių.
Įmonėms, besidominčioms dalyvavimu aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje, yra sukurta priemonė, veikianti tiesioginiu režimu, kurioje pateikiama svarbiausia informacija apie EMAS ir paaiškinami sistemos diegimo žingsniai, pateikiant naudingus pavyzdžius.
Sistema buvo pristatyta įmonėms 1995 m., tačiau buvo skirta tik pramonės sektoriaus įmonėms. Nuo 2001 m. sistema pritaikyta visiems ekonomikos sektoriams, įskaitant viešojo ir privataus paslaugų sektoriaus įmones. Dalyvauti joje gali visos viešosios ir privačios organizacijos, veikiančios Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEA) šalyse (ES + Islandija, Norvegija, Šveicarija). Šalys kandidatės, ruošdamosios stojimui į ES,  taip pat diegia sistemą. EMAS III suteikia galimybę naudotis sistema organizacijoms, esančioms ne ES ar EEA šalyse.
Aplinkosaugos vadybos rinkinys MVĮ:
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit
Daugiau informacijos apie EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Susijusi informacija:
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) leidinys  Aplinkosaugos atitikties pagalbos programa (ECAP)

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas