Cheminės medžiagos ir REACH reglamentas. ES ketina uždrausti naudoti kadmį juvelyriniuose dirbiniuose, kietojo litavimo lazdelėse ir visuose plastiko gaminiuose

Europos Sąjungoje nuo 2011m. gruodžio mėn. bus uždrausta naudoti kadmį juvelyriniuose dirbiniuose, plastiko gaminiuose ir kietojo litavimo lazdelėse. Kai kuriuose juvelyriniuose dirbiniuose, ypač importuotoje dirbtinėje bižuterijoje, rasta daug šios kenksmingos medžiagos. Vartotojai, įskaitant vaikus, kadmio poveikį galėjo patirti dirbiniams liečiantis su oda arba juos laižant.

Nauju teisės aktu uždraudžiama kadmį naudoti visų rūšių juvelyrikos dirbiniuose, išskyrus antikvarinius dirbinius. Taip pat draudžiama naudoti kadmį visuose plastiko gaminiuose ir kietojo litavimo lazdelėse, kurios naudojamos skirtingoms medžiagoms sujungti, nes per šį procesą išsiskiria garai, kuriuos įkvėpti yra labai pavojinga.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/620&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en