Konsultacijos dėl įmonių valdymo reformos

Klausiama nuomonių, kaip geriau valdyti bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešai, ir geriau apsaugoti akcininkus.
Per pasaulinę finansų krizę išryškėjo ES įsikūrusių bendrovių valdymo taisyklių ir elgsenos kodeksų silpnosios vietos.
Šiais teisės aktais ir kodeksais nustatomi gero ir atsakingo bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Europos biržose, valdymo standartai. Jie skirti užtikrinti, kad valdant įmonę būtų nuolat koncentruojamasi į ilgalaikius jos akcininkų interesus.
Vykdydama platesnio masto ES įmonių teisės reformą Komisija šiuo metu nagrinėja būdus, kaip sugriežtinti taisykles ir pasiekti, kad jos mažiau priklausytų nuo savireguliacijos. Vadovai ir direktorių valdybos turėtų būti atskaitingesni už savo sprendimus.
Komisija savo idėjas išdėstė viešoms konsultacijoms dėl galimų reformų skirtame diskusijų dokumente
(http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf#page=2). Jame nagrinėjamos temos: geresnė valdybų atliekama priežiūra, akcininkų dalyvavimas ir taisyklių laikymosi užtikrinimas.
Direktorių valdybos
Per konsultacijas klausiama, ar reikėtų reikalauti, kad bendrovių direktorių valdybas sudarytų įvairesni atstovai: daugiau moterų, įvairios profesinės patirties, įgūdžių ir tautybių žmonių.
Be to, Komisija siekia sužinoti, kaip valdybos veikia ir kiek laiko jų nariai leidžia rūpindamiesi akcininkų interesais. Taip pat svarstomi rizikos valdymo ir direktorių darbo užmokesčių klausimai.
Akcininkų dalyvavimas
Komisija taip pat siekia, kad akcininkai aktyviau dalyvautų sprendžiant įmonių valdymo klausimus. Per konsultacijas ji nori išsiaiškinti, kaip įtikinti vadovus siekti tvarios grąžos ir ilgesnio laikotarpio rezultatų, o ne tik trumpalaikio akcijų brangimo.
Labiau apsaugoti būtų ir smulkieji akcininkai. Respondentų taip pat klausiama, ar reikia, kad bendrovės galėtų nustatyti, kas yra jų akcininkai.
Stebėsena ir taisyklių taikymas
Kai ES bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešai, nesilaiko nacionalinių įmonių valdymo rekomendacijų, reikalaujama, kad jos kasmet pateiktų pareiškimus, kuriuose paaiškintų nesilaikymo priežastis. Tačiau dažnai bendrovės į šį reikalavimą neatsižvelgia.
Diskusijų dokumente siūloma tokiems pareiškimams taikyti griežtesnes ir išsamesnes taisykles, o nacionalinėms stebėsenos įstaigoms suteikti daugiau priežiūros galių.
Tolesni veiksmai
Konsultacijos baigsis liepos 22 d., o po to Komisija nuspręs, ar reikia keisti atitinkamus ES teisės aktus.
Jūsų nuomonė apie geresnį įmonių valdymą
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm
Daugiau apie įmonių teisę ir valdymą
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm

 

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas