Pernai ekonomikos skatinimo plano priemonėmis pasinaudojo daugiau kaip 4000 Lietuvos įmonių

2009-aisiais Ekonomikos skatinimo plano priemonėmis pasinaudojo daugiau kaip 4000 Lietuvos įmonių, t.y. kas penkiolikta realiai veikianti Lietuvos įmonė.

2009 m. išmokėtos ES struktūrinės paramos lėšos viršijo visus lūkesčius. Finansų ministerijos duomenimis, įgyvendinant 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus projektų vykdytojams išmokėta 3,380 mlrd. Lt, o kartu su projektų vykdytojų lėšomis į projektų įgyvendinimą investuota 4 mlrd. Lt. Europos Komisijos duomenimis, pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų išmokėjimus ES šalims narėms, Lietuva užima pirmą vietą.

Plačiau apie įgyvendinamas ekonomikos skatinimo priemones galima sužinoti Ekonomikos skatinimo plano vykdymo eigai stebėti skirtoje interneto svetainėje www.skatinimoplanas.lt

Informacijos šaltinis: http://www.ukmin.lt