Pirmininkavimo ES vairas – Ispanijos rankose

Vadvaujantis Lisabonos sutartimi, nuo šiol ES šalių vadovų susitikimams pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, o užsienio reikalų ministrų posėdžiams – užsienio politikos įgaliotinis. Nepaisant šių pokyčių, remiantis rotacijos principu ES Tarybai kas pusmetį ir toliau pirmininkaus ir politinę darbotvarkę formuos vis kita ES narė. Sausio 1 d. pirmininkavimą ketvirtą kartą perėmė Ispanija.

Iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES pirmininkaujanti šalis vadovavo tiek ir ES Tarybos (ministrų), tiek ir Europos Vadovų Tarybos (valstybių vadovų) posėdžiams.

Nuo šiol Europos Vadovų Tarybai pirmininkauja buvęs Belgijos premjeras Herman Van Rompuy, o Užsienio reikalų tarybai – ES vyriausioji užsienio politikos įgaliotinė Catherine Ashton.

Rotuojančio pirmininkavimo kėdę šį pusmetį užima Ispanija, vadovausianti visų kitų sričių ministrų ir nuolatinių atstovų (COREPER) posėdžiams. Iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo pirmininkaujanti šalis buvo atsakinga už visų lygių Europos Sąjungos Tarybos susitikimus. Ispanijos prioritetai: ES ekonominė strategija iki 2020 m.; finansų rinkų priežiūra; energetikos veiksmų planas; ES išorės veiksmų tarnybos formavimas.

Artimiausius 18 mėnesių pirmininkausiančių šalių trijulė dirba remdamasi bendra programa ir koordinuoja savo prioritetus. Po Ispanijos ES Tarybai vadovaus Belgijos ir Vengrijos atstovai.

Daugiau informacijos: http://www.europarl.europa.eu

Informaciją patalpino Kauno PPA rūmai.