Sunkmečiu verslininkai mažina išlaidas elektros energijai

Šiandieniniame pasaulyje, nuolat didėja visų rūšių energijos poreikis. Jo didėjimui auga ir energetinių išteklių kainos. Susiduriant su problemomis vartojant elektros energiją, esame priversti ieškoti alternatyvų šių problemų sprendimui.

Iškylančios problemos, susijusios su elektros energija, sunkiai sprendžiamos verslo įmonėse, kurioms elektros energija yra pagrindinis energijos šaltinis. Nežinia ir nuolat kylančios elektros energijos kainos, vartotojus verčia ieškoti būdų, kad pagaminamo produkto savikaina nenukentėtų nuo elektros energijos kainų šuolių. Per pastaruosius metus elektros energijos kainų šuoliai ne vieną verslininką vertė susimąstyti, ką ir kaip reikia keisti, norint išlikti konkurencingu rinkoje.

Vienas iš galimų sprendimų – jei gaminio savikaina stipriai įtakojama energijos kainos, mažinti energijos sąnaudas, diegiant naujausias technologijas bei ieškant elektros energijos taupymo sprendimų.

Alytuje veikianti bendrovė ,,IRSEVA“, tiekdama Lietuvos rinkai naujovišką automatizavimo įrangą, padėjo jau ne vienai įmonei sumažinti išlaidas elektros energijai. Pramonės automatizavimo įrangą tiekiančios ir su ja susijusias paslaugas teikiančios bendrovės „IRSEVA“ direktorius Irmantas Ambraziejus teigia, kad anksčiau įmonėse būdavo ranka numojama į optimalią įrenginių galią ir energiją tausojančias technologijas.

Įmonė Lietuvos rinkoje pasiūlė energijos taupymo koncepciją, kurių dėka mažėja gaminamo produkto kaštai elektros energijos sąskaita. Pasak bendrovės direktoriaus Irmanto Ambraziejaus, energijos taupymo sprendimai yra grindžiami patikrintos modulinės koncepcijos. Modulinė energijos taupymo koncepcija sumažina energijos nuostolius, taupo išteklius ir aplinką. Net ir vieno atskiro pavaros komponento su atitinkamu energijos efektyvumu gali pakakti, kad būtų pasiektas teigiamas energijos balansas. Tokios pavarų kombinacijos, priderinamos prie kliento pritaikymų, keičia energiją taupančių pavarų komponentus į įspūdingus energijos taupytojus. Procesą apima ir energijos taupymo konsultacijos, kurios paremtos pavarų technologijos komponentų išsamia patirtimi ir glaudžiais ryšiais su klientais.

Analitikai nuolatos ragina verslininkus modernizuoti gamybą ir mažesnėmis sąnaudomis didinti konkurencingumą, tačiau vis dar nedrąsiai investuojama automatizuodant gamybą. Jeigu visose grandyse modernizuojant gamybą atsižvelgiama į energijos tausojimą, tuomet energijos sąnaudas galima sumažinti net iki 30 procentų. Įmonės, kurios šiuo metu vykdo atnaujinimo darbus, kompensuos investicijas dėl pakilusios elektros energijos kainos.

 Taigi, rinka yra palankesnė tiems, kurie pagamina kokybišką produktą už mažesnę kainą, o elektros energijos taupymas vienas iš savikainos mažinimo priemonių.

Eimantas Chaleckas, www.inovacijos.lt