Lietuvos profesinių ligų registro duomenimis, per 2021 m. užregistruotos 273 profesinės ligos – tai beveik 20 proc. mažiau nei 2020 m. (333 ligos). Per pastaruosius metus, net du trečdalius (62,3 proc.) profesinių ligų sudarė kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai, dar daugiau nei 20 proc. – nervų sistemos ligos. Balandžio 28 d. minint Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos diena, specialistai ragina atkreipti dėmesį, į populiarėjančio nuotolinio darbo rizikas. Nuotolinis darbas turi privalumų, jis suteikia galimybę palaikyti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą,

Enterprise Europe Network partneris “EU – Japan centre” (Europos Sąjungos ir Japonijos centras) kviečia besidominčius Japonijos rinka registruotis į nemokamus, gegužės mėnesį organizuojamus, seminarus.   IOT RINKA JAPONIJOJE Data: 2022 m. gegužės 3 d., Laikas: 10:30 – 11:30 (CET) https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/about-japan-webinar-series-194-iot-market-japan   VEIKSMINGO BENDRAVIMO SU JAPONIJOS PARTNERIAIS METODAI Data: 2022 m. gegužės 10 d., Laikas: 10:30 – 11:30 (CET) https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/cross-cultural-webinar-series-1-communication   ĮTAKOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAI JAPONIJOS ORGANIZACIJOSE Data: 2022 m. gegužės 17 d., Laikas: 10:30 – 11:30 (CET) https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/cross-cultural-webinar-series-2-influencing-decision-making   PASITIKĖJIMO, TINKLŲ IR SANTYKIŲ KŪRIMAS Data: 2022 m. gegužės 24 d., Laikas: 10:30 – 11:30 (CET) https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/cross-cultural-webinar-series-3-networking   STRATEGIJOS

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su LR ambasada Kroatijoje ir Enterprise Europe Network partneriais – Kroatijos ekonomikos rūmais ir Splito universitetu 2022 m. balandžio 19-23 d. organizavo verslo misiją į Kroatiją, kuriai vadovavo LR ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė. Vizito metu buvo organizuotas Kroatijos – Lietuvos verslo forumas Zagrebe, susitikimai su Kroatijos verslo įmonėmis, verslo asociacijomis, Šibeniko miesto administracija, Šibeniko regioniniais rūmais, Trokut – technologijų ir verslo centru, apsilankyta Šibeniko industrinėje zonoje, taip pat organizuoti susitikimai su  Splito

Balandžio 25 d. Europos Komisija paskelbė metinę ataskaitą dėl „Saugos vartų“ – skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemos. Ataskaitoje aptariami 2021 m. pranešimai ir veiksmai, kurių kaip atsako ėmėsi nacionalinės institucijos. Per praėjusius metus, naudodamos sistema, Saugos tinklo veikloje dalyvaujančių šalių institucijos apsikeitė 2 142 pranešimais, įskaitant 64 pranešimus iš Lietuvos. Pirmą kartą daugiausia pranešimų pateikta apie motorinių transporto priemonių kategoriją, kiek mažiau – žaislų ir elektros prietaisų bei įrangos. Kalbant apie motorines transporto priemones, daugiausia imtasi tokių veiksmų kaip

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 130 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą paremti nuo išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl Kinijos diskriminacinių prekybos apribojimų Lietuvai, nukentėjusias įmones ir padėti joms gauti finansavimą. Lietuvos priemonė Pagal schemą, kuri bus taikoma iki 2027 m. gruodžio 31 d. arba iki Kinijos nustatytų apribojimų panaikinimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau, nuo išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl Kinijos Lietuvai taikomų diskriminacinių prekybos apribojimų, nukentėjusios įmonės galės gauti iki 5 mln. EUR paskolas. Schema galės naudotis visų sektorių, išskyrus finansų, žemės

Šiuo metu Komisija peržiūri REACH reglamentą ((EB) Nr. 1907/2006). Šiuo Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo grupės klausimynu siekiama sužinoti MVĮ nuomonę, kad būtų pagerintas peržiūrėto REACH reglamento veikimas MVĮ. REACH reglamento tikslas – gerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą geriau ir anksčiau nustatant būdingas cheminių medžiagų savybes. Tai daroma taikant keturias REACH reglamentu nustatytas procedūras: cheminių medžiagų registraciją, įvertinimą, autorizaciją ir apribojimų nustatymą. REACH reglamentu taip pat siekiama užtikrinti laisvą cheminių medžiagų judėjimą ES, skatinti diegti inovacijas ES cheminių medžiagų pramonėje

Technology & Business Cooperation Days 2022 – technologijoms skirtas tarptautinis verslo kontaktų renginys. Tinkančios sritys: Pramonė 4 bei išmanieji sprendimai gamykloms; išteklius ir energiją taupančios gamybos technologijos; tvari energija ir mobilumas; matavimo įrankiai. Tipas: fizinis (Vokietija, Hanoveris) ir virtualus Data: gegužės 30 - birželio 2 d. Daugiau informacijos ir registracija: https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/ Registracija iki: gegužės 24 d.     Connect Day 2022 – tarptautinis verslo kontaktų renginys startuoliams, įmonėms, ieškančioms/ siūlančioms inovacijas bei investuotojams. *Įmonėms taikomi kriterijai: https://www.connectday.at/page-4351 Tipas: fizinis (Austria) ir virtualus Data: gegužės 31 d. Daugiau informacijos ir registracija: https://www.connectday.at/ Registracija iki: gegužės 31

Europos Komisija skelbia standartinio „Eurobarometro“ tyrimo, atlikto 2022 m. sausio – vasario mėnesiais visose 27 ES valstybėse narėse, rezultatus. Tyrimo metu visoje Lietuvoje apklausti 1008 (15-os metų ir vyresni) respondentai, atrinkti atsitiktinės tikimybinės atrankos būdu. Apklausa atlikta dar prieš prasidedant Rusijos agresijai Ukrainoje. Neabejotina, kad daugelis rezultatų būtų skirtingi, jei apklausa būtų atliekama po to. Lietuvai skirtoje ataskaitoje analizuojami trijų visos apklausos temų – esamos situacijos bei ateities lūkesčių, pasitikėjimo institucijomis bei žiniasklaida ir požiūrio į ES politiką – duomenys. Pasitenkinimas gyvenimu Silpstanti COVID-19 pandemija

Europos Komisija patvirtino partnerystės sutartį su Lietuva, kuria nustatyta 6,4 mlrd. EUR sanglaudos politikos lėšų investavimo 2021–2027 m. laikotarpiu Lietuvos strategija. Sanglaudos politikos fondų lėšomis bus toliau remiami Lietuvos regionai – skatinama ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, remiami pagrindiniai ES prioritetai, pavyzdžiui, žalioji ir skaitmeninė pertvarka. Be to, šios lėšos padės šaliai siekti konkurencingo, novatoriško ir tvaraus ekonomikos augimo. Kad Lietuva būtų žalesnė ir novatoriškesnė Lietuva suplanavo daugiau kaip 2,1 mlrd. EUR (beveik 33 proc. visų lėšų) skirti investicijoms, kuriomis būtų remiama žalioji pertvarka pagal ES žaliąjį kursą ir galiausiai prisidedama prie šalies

Spartesnis Lietuvos pramonės skaitmenizavimas gali padėti šalies įmonėms tapti dar konkurencingesnėmis pasaulinėse rinkose. Norėdami rasti atsakymus į klausimus, kaip ir kokiomis priemonėmis ateityje turėtų būti skatinama Lietuvos pramonės skaitmeninė transformacija, parengėme apklausą, kuria siekiame kurti prielaidas spartesniam Lietuvos pramonės skaitmenizavimui. Lietuvos inovacijų centras kartu su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių apklausą, kurios pagrindu bus parengtas Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas 2022 m. Tikimasi, kad Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas padės geriau pažinti pramonės skaitmeninimą skatinančius ir