Klausimynas dėl REACH reglamento peržiūros

Šiuo metu Komisija peržiūri REACH reglamentą ((EB) Nr. 1907/2006). Šiuo Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo grupės klausimynu siekiama sužinoti MVĮ nuomonę, kad būtų pagerintas peržiūrėto REACH reglamento veikimas MVĮ.

REACH reglamento tikslas – gerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą geriau ir anksčiau nustatant būdingas cheminių medžiagų savybes. Tai daroma taikant keturias REACH reglamentu nustatytas procedūras: cheminių medžiagų registraciją, įvertinimą, autorizaciją ir apribojimų nustatymą. REACH reglamentu taip pat siekiama užtikrinti laisvą cheminių medžiagų judėjimą ES, skatinti diegti inovacijas ES cheminių medžiagų pramonėje ir stiprinti šio sektoriaus konkurencingumą.

Bendras peržiūros tikslas – užtikrinti, kad REACH reglamento nuostatos atspindėtų Komisijos tikslus siekti inovacijų saugių ir tvarių cheminių medžiagų srityje ir užtikrintų aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, kartu išsaugodamos vidaus rinką, kaip numatyta Cheminių medžiagų strategijoje tvarumui užtikrinti. Daugiau informacijos galima rasti įžanginiame poveikio vertinime.

Apklausos duomenimis bus dalijamasi tik su Europos Komisija pagal specialų susitarimą arba jie bus pristatomi apibendrinti ir anonimizuoti, juos tvarkant pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Apklausoje galite dalyvauti iki gegužės 6 d.

Apklausą rasite čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-REACH