Lietuvos įmonės dalyvavo verslo misijoje Kroatijoje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su LR ambasada Kroatijoje ir Enterprise Europe Network partneriais – Kroatijos ekonomikos rūmais ir Splito universitetu 2022 m. balandžio 19-23 d. organizavo verslo misiją į Kroatiją, kuriai vadovavo LR ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė.

Vizito metu buvo organizuotas Kroatijos – Lietuvos verslo forumas Zagrebe, susitikimai su Kroatijos verslo įmonėmis, verslo asociacijomis, Šibeniko miesto administracija, Šibeniko regioniniais rūmais, Trokut – technologijų ir verslo centru, apsilankyta Šibeniko industrinėje zonoje, taip pat organizuoti susitikimai su  Splito regioniniais rūmais ir Splito universitetu bei vizitai į įmones ir prekybos tinklus.

Kroatijos – Lietuvos verslo forumo metu pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Zagrebo regioninių rūmų. „Džiaugiamės, kad Vilniaus PPAR inicijuoja naujų rinkų paieškas rūmų nariams ir tikimės, kad mūsų pradėtas bendradarbiavimas ir bendros iniciatyvos tiek su Kroatijos ekonomikos rūmais – nepriklausoma verslo organizacija, jungiančia Zagrebo ir 20 kitų Kroatijos apskričių rūmus, tiek su LR ambasada prisidės prie tolesnių Lietuvos ir Kroatijos verslo ryšių vystymo“, – pasirašydama sutartį sakė Vilniaus PPAR tarybos narė dr. Vyda Mozūriūnienė.

Verslo forumo metu LR ambasadorė Jūratė Raguckienė išreiškė viltį, kad šis Lietuvos verslo įmonių vizitas ir apsilankymas skirtinguose Kroatijos regionuose leis Lietuvos ir Kroatijos įmonėms geriau pažinti abiejų šalių rinkas, jų išskirtinumą, atvers aktyvesnio ekonominio bendradarbiavimo galimybes, padės užmegzti naudingus verslo ryšius. „Linkiu, kad šis Lietuvos – Kroatijos verslo forumas žymėtų mūsų naujo ekonominio bendradarbiavimo pradžią ir kitais metais Kroatijos verslo partnerius pakviestume į verslo forumą Vilniuje“, – teigė ambasadorė.

Verslo misijoje dalyvavo Lietuvos maisto ir gėrimų įmonės: UAB „Varėnos pienelis“, UAB „Biogami“, UAB „Straikas“, UAB „Funkciniai gėrimai”, išmanių šildymo sprendimų įmonė UAB „Comfort Heat“, Lietuvos inovacijų centras bei Švietimo mainų paramos fondas.

Švietimo mainų paramos fondo atstovai dalyvavo ir susitikime su Kroatijos švietimo ir mokslo ministerija bei Mobilumo ir ES projektų agentūra. „Susitikimo metu turėjome galimybę pristatyti projekto „Study in Lithuania“ teikiamas galimybes užsienio studentams ir programos „Erasmus+” aukštojo mokslo sektoriaus KA1 mobilumo projektų bei KA2 strateginių partnerysčių projektų, finansuojamų Europos Komisijos, Europos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis, administravimo principus. Vizitų Kroatijos Nacionalinėje agentūroje, Zagrebo bei Splito universitetuose metu pasidalinome ilgamete projektų valdymo patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais. Kroatijos institucijų atstovai išreiškė padėką ŠMPF atstovams už vertingus patirties pasidalinimo aspektus“, – po verslo misijos įspūdžiais dalinosi Aukštojo mokslo programų skyriaus vadovė Kristina Raukštienė.

„Labai džiugu, kad Enterprise Europe Network atveria duris naujoms partnerystėms. Šio tinklo dėka galėjome susipažinti tiek su Kroatijos ekonomikos rūmais, tiek su kitais partneriais Šibenike ir Splite. Esame nuoširdžiai dėkingi Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei LR ambasados komandai Kroatijoje už visokeriopą pagalbą organizuojant šią verslo misiją. Lietuvos ekonominės diplomatijos asmeninis indėlis – didžiulė parama užmezgant naujus verslo kontaktus užsienyje“, – sakė verslo misijos koordinatorė Deimantė Vilčinskaitė.

Daugiau informacijos apie verslo misiją žiniasklaidoje: Balandžio 19-22 d. Kroatijoje vieši Lietuvos verslo misija | Naujienos | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (mfa.lt)