Pirmose šiais metais paskelbtų pavojingų ne maisto produktų sąrašo pozicijose – motorinės transporto priemonės ir žaislai

Balandžio 25 d. Europos Komisija paskelbė metinę ataskaitą dėl „Saugos vartų“ – skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemos. Ataskaitoje aptariami 2021 m. pranešimai ir veiksmai, kurių kaip atsako ėmėsi nacionalinės institucijos.

Per praėjusius metus, naudodamos sistema, Saugos tinklo veikloje dalyvaujančių šalių institucijos apsikeitė 2 142 pranešimais, įskaitant 64 pranešimus iš Lietuvos.

Pirmą kartą daugiausia pranešimų pateikta apie motorinių transporto priemonių kategoriją, kiek mažiau – žaislų ir elektros prietaisų bei įrangos. Kalbant apie motorines transporto priemones, daugiausia imtasi tokių veiksmų kaip atšaukimas dėl techninių problemų, o žaislų atveju veiksmų daugiausia imtasi dėl pavojingų cheminių medžiagų ir diskinių elementų.

Tęsiantis COVID-19 pandemijai į stebėjimo veiksmų aprėptį taip pat pateko įvairūs su ja susiję gaminiai. Daug pranešimų buvo susiję su asmeninės apsaugos priemonėmis, o ypatingo dėmesio susilaukė apsauginės kaukės.

Dažniausiai buvo pranešama apie penkių tipų rizikas: susižalojimo, cheminių medžiagų, gaisro, užspringimo ir elektros smūgio. Iš viso sistemoje „Saugos vartai“ buvo paskelbti 4 965 pranešimai apie tolesnius veiksmus, įskaitant 105 pranešimus iš Lietuvos.

Dar viena vartotojų apsaugos užtikrinimo priemonė – įsipareigojimas užtikrinti produktų saugą. Ja nustatomi konkretūs savanoriški prekyviečių veiksmai, kuriais jos iš savo platformų pašalina nesaugių produktų pasiūlymus. Šį susitarimą bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad pašalintų pavojingus produktus iš savo interneto svetainių, jau pasirašė vienuolika elektroninių prekyviečių. Tai yra bol.com, eMAG, Wish.com, „AliExpress“, „Amazon“, „eBay“, „Rakuten France“, „Allegro“, „Cdiscount“, „Etsy“ ir „Joom“.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija nuo šiol pradeda taikyti naują e. priežiūros sistemą, vadinamąjį paieškos robotą. Ši priemonė padės nacionalinėms institucijoms aptikti sistemoje „Saugos vartai“ nurodytus nesaugius gaminius, kuriuos siūloma įsigyti elektroniniu būdu.

2021 m. birželio 30 d. Europos Komisija taip pat pateikė naujo Bendros gaminių saugos reglamento pasiūlymą, kuriuo pakeičiama dabartinė Bendros gaminių saugos direktyva. Reglamentu siekiama modernizuoti bendrą ne maisto vartojimo gaminių saugos sistemą, kad ji neprarastų vartotojų apsaugos sistemos funkcijų, ir spręsti gaminių saugos problemas, atsirandančias dėl naujų su technologijomis susijusių gaminių ir augančios internetinės prekybos.

Tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgdama į tvirtus ES ir JAV prekybos santykius ir abiejų rinkų panašumus, Europos Komisija, siekdama toliau stiprinti bendradarbiavimą, pradeda neoficialų dialogą vartotojų apsaugos klausimais su Jungtinių Valstijų vartotojų gaminių saugos komisija. Į šį dialogą bus įtraukti klausimai, susiję su elektroninės prekybos augimu, naujų technologijų vystymu, gamybos ir mažmeninės prekybos globalizacija ir konkrečiais pažeidžiamų vartotojų grupių poreikiais.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

„Saugos vartai“. 2021 m. rezultatai

„Saugos vartai“. Pranešimai

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija