2012 m. kovo 29 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) surengė nemokamą seminarą-informacinę dieną "Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos: kas naujo?“. Renginio metu MITA darbuotojai pristatė tarptautines programas EUREKA, EUROSTARS ir 7BP, paraiškų teikimo procesus, dažniausiai daromas klaidas bei teikė patarimus, kurie užtikrina projektų sėkmingą vertinimą, taip pat buvo pristatyta projekto partnerių paieška Bendrijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos informacijos

2012 m. kovo 22 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, surengė nemokamą seminarą „Kaip rasti verslo partnerius užsienyje?“ Seminaro metu buvo pristatytos Europos verslo ir inovacijų tinklo paslaugos partnerių paieškos srityje: galimybė paskelbti savo verslo pasiūlymą verslo bendradarbiavimo duomenų bazėje, domėtis užsienio įmonių verslo pasiūlymais, dalyvauti verslo misijose ir kontaktų mugėse bei kt. „GatewayBaltic“ eksporto ekspertas Martins Tiknuss pristatė pagrindinius aspektus, kuriuos vertėtų įvertinti prieš numatant eksporto strategiją, papasakojo apie partnerių

„StartupHighway“ – Lietuvoje įsikūręs Europos pradedančių verslų katalizatorius paskelbė kvietimą teikti paraiškas. „StartupHighway“ verslų skatinimo programa yra skirta remti geriausias verslo pradžios idėjas ir suteikti priemones ir žinias bei skatinti bendradarbiavimą paruošiant rizikos kapitalo pritraukimui. Parama apima pasirengimą pradiniam finansavimui, darbo erdvę ir patyrusių mentorių pagalbą verslo idėjos įgyvendinimui arba pradedančio verslo paruošimo kitam finansavimo etapui. „StartupHighway“ verslo skatinimo programa trunka 13 savaičių ir apjungia: finansavimą iki 14 tūkst. eurų, tarptautinį verslo konsultacijas teikiančių mentorių tinklą ir verslo pradžiai būtinus šaltinius.   Plačiau apie

OiRA (angl. k. Online interactive Risk Assessment) yra nemokama ir paprasta žiniatinklio taikomoji programa, padedanti mikroįmonėms ir mažoms įmonėms įdiegti nuoseklų rizikos vertinimo modelį. Vaizdo siužete pateikiama OiRA apžvalga ir svarbių OiRA partnerių pirmieji įspūdžiai. Savo tarpininkams (nacionalinėms valdžios institucijoms, socialiniams partneriams), norintiems sukurti savo OiRA priemones, EU-OSHA nemokamai suteikia OiRA generatorių. Projektas oficialiai pristatytas 2011 m. įvykusiame XIX Pasauliniame darbuotojų saugos ir sveikatos kongrese. Sužinoti daugiau apie OiRA projektą  http://www.oiraproject.eu Žiūrėti OiRA vaizdo klipą http://www.youtube.com/watch?v=WGOGNSsUQno&feature=youtu.be Susisiekti su OiRA grupe: oira@osha.europa.eu Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Netgi verslininkams turintiems patirties darbe su užsieniu gali būti sunku rasti visą reikalingą informaciją apie verslo sąlygas konkrečioje šalyje, tačiau Lenkijos įmonė sužinojo, kad gali gauti nemokamą pagalbą, paskambinusi į Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklą). Centrinėje Lenkijos dalyje, Kielco mieste, įsikūrusi įmonė „Chemadin Export Sp. Z o.o.“ besispecializuojanti plieno konstrukcijų ir suvirinimo srityje, dirba pramoninių vamzdynų, energijos turbinų dalių, suvirinimo bei suvirintų konstrukcijų gamybos ir montažo projektuose. Kai įmonė susidomėjo augančia Šveicarijos statybų rinka, kreipėsi į Enterprise Europe

Kaip padidinti Europos Sąjungos inovacijų diegimo veiksmingumą?

ES valstybių narių rezultatai diegiant inovacijas Šių metų Inovacijų sąjungos švieslentės duomenys rodo, kad šalių narių inovacijų diegimo rodikliai gerėja. Tai leidžia Europos Sąjungai (ES) išlaikyti pranašumą prieš augančios ekonomikos šalis (Kinija, Brazilija, Indija, Rusija ir Pietų Afrika), tačiau nepakanka įveikti atotrūkiui skiriančiam nuo inovacijų diegimo lyderių (Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija ir Pietų Korėja). Reikalingos didesnės pastangos sprendžiant ES problemas. Viena iš svarbiausių sričių siejama su įmonių inovacine veikla. Inovacijų sąjungos švieslentė pateikia šalių narių mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 27-iose sąjungos

Enterprise Europe Network dalyvauja Europos verslo rėmimo pasaulinėje rinkoje strategijos įgyvendinime

Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtra už Europos Sąjungos (ES) ribų susiduria su kliūtimis, tačiau internacionalizacija suteikia didžiules galimybes įmonių augimui.  Europos Komisija (EK) pateikė strategiją, kuri padėtų Europos MVĮ pasinaudoti pasaulinėmis galimybėmis racionalizuojant ir stiprinant joms siūlomą paramą. Verslas, internacionalizuojantis savo veiklą eksporto, partnerystės su užsienio įmonėmis, investicijų būdu ar dalyvaudamas tarptautiniuose klasteriuose, turi didesnes galimybes kurti naujas darbo vietas ir plėstis, didinti konkurencingumą ir būti tvarus ilgalaikėje perspektyvoje. MVĮ internacionalizacija tapo ES prioritetu, kadangi jos per pastaruosius penkerius metus

2012 m. kovo 20 d.  Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR),  surengė nemokamą seminarą „Švedija - Lietuvos verslo partneris“, skirtą įmonių, besidominčių verslo galimybėmis Švedijoje, atstovams. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo, jame dalyvavo daugiau kaip 50  įmonių atstovų. Seminare buvo pristatytos verslo steigimo sąlygos Švedijoje: pranešimą apie galimas įmonių juridines formas, mokesčius, darbo santykius skaitė iš Stokholmo atvykę advokatų kontoros  „Glimstedt“  atstovai Jan Berg ir Erik Borgblad. Verslo kultūrų skirtumus

Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso pasveikino gerosios praktikos ataskaitą dėl administracinės naštos mažinimo ir paragino valstybes nares mokytis vienoms iš kitų. Naujausios priemonės, kurių dėka yra mažinamas apskaitos biurokratizmas, reikalingos norint per 2012 metus administracinės naštos  rodiklį sumažinti 25 procentais. Komisija jau pasiūlė priemones, kurios sumažintų administracinę naštą 33 proc. arba daugiau nei 40 milijonų eurų. Europos Komisijos siūlymais paremtų Europos Tarybos ir Parlamento priimtų priemonių palyginimas. Esant milijardui PVM sąskaitų faktūrų Europoje per metus, perėjimas prie pilnai elektroninės PVM sąskaitų faktūrų

Europos Sąjunga teikia paramą Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Tai daroma įvairiais būdais – teikiant subsidijas, paskolas ir, kai kuriais atvejais, garantijas. Paramą galima gauti tiesiogiai arba per nacionaliniu ar regionų lygiu valdomas programas, pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Be to, MVĮ gali pasinaudoti įvairiomis nefinansinėmis paramos priemonėmis – programomis ir paramos verslui paslaugomis. Šia vadovu siekiama pristatyti MVĮ skirtas Europos programas ir pateikti trumpą informaciją apie kiekvieną programą bei nurodyti pagrindinių tinklalapių adresus. Pabrėžiame, kad vadovas nėra išsamus. Paramos sistemos suskirstytos į keturias