Enterprise Europe Network dalyvauja Europos verslo rėmimo pasaulinėje rinkoje strategijos įgyvendinime

Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtra už Europos Sąjungos (ES) ribų susiduria su kliūtimis, tačiau internacionalizacija suteikia didžiules galimybes įmonių augimui.  Europos Komisija (EK) pateikė strategiją, kuri padėtų Europos MVĮ pasinaudoti pasaulinėmis galimybėmis racionalizuojant ir stiprinant joms siūlomą paramą.
Verslas, internacionalizuojantis savo veiklą eksporto, partnerystės su užsienio įmonėmis, investicijų būdu ar dalyvaudamas tarptautiniuose klasteriuose, turi didesnes galimybes kurti naujas darbo vietas ir plėstis, didinti konkurencingumą ir būti tvarus ilgalaikėje perspektyvoje. MVĮ internacionalizacija tapo ES prioritetu, kadangi jos per pastaruosius penkerius metus sukūrė 80 proc. naujų darbo vietų ir Europoje įdarbino daugiau nei 90 mln. darbuotojų.
Nors įrodymų, kad verta remti internacionalizaciją, yra gausu, daugelis MVĮ susiduria su rimtomis kliūtimis plečiant savo veiklą už ES ribų. Vienas iš veiksnių, kurį įmonės turi išspręsti, yra sudėtingos situacijos, atsirandančios dėl neatitikimo užsienio šalių muitinių taisyklėms, teisiniams ir intelektinės arba pramoninės nuosavybės teisių apsaugos reikalavimams, o tai gali būti varginantis procesas verslininkams, neturintiems kompetencijos šiose srityse. Europos MVĮ internacionalizacijos galimybių tyrimo ataskaita rodo, kad 25 proc. MVĮ pastarųjų trijų metų laikotarpyje tam tikru metu plėtojo savo veiklą kitose ES bendrosios rinkos šalyse, o 13 proc. MVĮ vykdė veiklą ne ES rinkose. „Didžiosios ne ES rinkos su stipriais augimo rodikliais atveria dideles galimybes mažoms ES įmonėms. MVĮ yra pagrindinė Europos ekonomikos galia. Skatinant konkurencingumą ir kuriant darbo vietas aiškiu prioritetu tampa pagalba MVĮ geriau panaudojant jų potencialą pasaulinėje erdvėje“, – teigia Antonio Tajani, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už pramonę ir verslumą.
Strategija nustato šešias specifines veiklos sritis: egzistuojančių paramos teikėjų įvardinimą ir jų stiprinimą; vieningo virtualaus MVĮ informacinio šaltinio sukūrimą; MVĮ internacionalizacijos klasterių ir tinklų propagavimą, naujų veiklų racionalizavimą prioritetinėse rinkose ir esamos ES išorės politikos įtakos stiprinimą.
Strategijos įgyvendinimas
Europos Komisija, siekdama nustatyti egzistuojančias rėmimo paslaugas, planuoja atlikti analizę, kuri identifikuos esančias spragas ir paslaugų dubliavimą. Tai suteiks pagrindą įvertinti tolimesnių veiksmų poreikį. EK ketina skatinti bendradarbiavimą pasinaudojant ES delegacijų ir valstybių narių nacionalinių institucijų rinkos atvėrimo grupėmis greta daugelio veikiančių viešai finansuojamų paslaugų teikėjų. Enterprise Europe Network MVĮ suteikia galimybę užmegzti tiesioginį verslo kontaktą ir gauti kompetentingą pagalbą 50-yje šalių veikiančių 600 vietinių organizacijų dėka. Šios priemonės, remiamos pagal ES sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programą (KIP), stiprinimui EK planuoja suteikti naują valdymo struktūrą ir 2012 m. pristatyti daugiakalbį tiesioginio režimo portalą, kuriame bus pateikiama prioritetinių rinkų informacija apie trečiąsias šalis ir konkrečius sektorius. MVĮ bus taip pat pristatyta ir žinomumo didinimo informacinė kampanija siekiant jas supažindinti su teikiamomis rėmimo paslaugomis.
Europos Komisija  tikisi įgyvendinti kitą prioritetą panaudojant finansines lengvatas – sukurti nuoseklią rėmimo schemą ES lygmeniu tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat bus finansuojamos verslininkų mokymo programos, kad verslininkai ir smulkaus verslo vadovai galėtų vykdyti internacionalizacijos veiklą. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp klasterių tinklų bus remiamas paskolomis, kurias užtikrins ES garantijos.
Patirtis remiant MVĮ
ES sukūrė daugybę sėkmingų priemonių MVĮ internacionalizacijos rėmimui, pavyzdžiui, Indijoje ir Kinijoje buvo įkurti ES verslo centrai, kad padėtų MVĮ atverti trečiųjų šalių rinkas pagal Smulkiojo verslo akte išdėstytus principus. Kinijoje jau pastaruosius tris metus veikia Intelektinės nuosavybės teisių pagalbos centras, kuris teikia MVĮ svarbius patarimus intelektinės nuosavybės teisių klausimais.
Vokietijos gamintojas neseniai aptiko vieno iš savo gaminių imitacijas, parduodamas internete. Bandymai sustabdyti pažeidimą siunčiant laiškus buvo neefektyvūs, tada Kinijos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos centras MVĮ padėjo šiai įmonei peržiūrėti jos intelektinės nuosavybės teisių strategiją. Deja, įmonė nebuvo registravusi jokių intelektinės nuosavybės teisių Kinijoje ar Europoje. Remdamasis pagalbos centro patarimais Vokietijos gamintojas įregistravo daugelį savo intelektinės nuosavybės produktų ir pagaliau galėjo atlikti reidą kartu su Kinijos pareigūnais konfiskuojant klastotes iš pažeidimus dariusios įmonės.
Enterprise Europe Network, padedantis Europos MVĮ rasti verslo ir technologinius partnerius, ES finansavimą, dabar vienija daugiau kaip 3 tūkst. specialistų 50-yje šalių. Škotijos įmonė, kuri norėjo pradėti platinti vandens valymo, higienos ir aplinkos priežiūros gaminius Turkijoje, ieškojo pagalbos įveikiant verslo kultūrų skirtumus. Enterprise Europe Network pasiūlė trijų dienų susitikimų programą Turkijoje, kurios dėka buvo pasirašyti penki verslo ir technologiniai susitarimai bei Turkijoje atidarytas biuras.
Europos Komisija taip pat sukūrė dvišalius (Kinija, Rusija) ir daugiašalius (Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimo, Rytų partnerystės) MVĮ politikos dialogus. Šie dialogai yra atramos taškas MVĮ pradedant veiklą dažnai sudėtingose užsienio rinkose. 2007 m. rinkos atvėrimo strategijos Europos eksportuotojams rezultatas – Rinkos atvėrimo komanda dabar dirba 30 pagrindinių eksporto rinkų, suburdama drauge prekybos tarybos narius ir verslo organizacijas prekybos kliūčių ir jų šalinimo būdų aptarimui.

 

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas