ES mažina administracinę naštą įmonėms

Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso pasveikino gerosios praktikos ataskaitą dėl administracinės naštos mažinimo ir paragino valstybes nares mokytis vienoms iš kitų. Naujausios priemonės, kurių dėka yra mažinamas apskaitos biurokratizmas, reikalingos norint per 2012 metus administracinės naštos  rodiklį sumažinti 25 procentais.

Komisija jau pasiūlė priemones, kurios sumažintų administracinę naštą 33 proc. arba daugiau nei 40 milijonų eurų.

Europos Komisijos siūlymais paremtų Europos Tarybos ir Parlamento priimtų priemonių palyginimas.

Esant milijardui PVM sąskaitų faktūrų Europoje per metus, perėjimas prie pilnai elektroninės PVM sąskaitų faktūrų sistemos sutaupys laiko ir pinigų daugiau nei 22 milijonų apmokestinamųjų įmonių. Ši priemonė pašalins kliūtis įmonės elektroninėms sąskaitoms (taip pat bus įvesti reikalavimai visose šalyse narėse, kad PVM sąskaitų faktūrų reikalavimai būtų pritaikyti elektroninei versijai). Jei visos įmonės siųstų visas savo sąskaitas faktūras elektroniniu būdu per vidutinį laikotarpį būtų sutaupoma  18,4 milijonų eurų, Daugiau apie elektroninių sąskaitų faktūrų bendrąjį taupymo potencialą žiūrėkite: IP/10/1645.

Europos Parlamentas ir Taryba priėmė kompromisą dėl Komisijos siūlymo (2009 vasario mėn.), leidžiančio valstybėms narėms atleisti mikro-subjektus (iki 10 darbuotojų) nuo ES apskaitos įsipareigojimų, kurie yra labiau pritaikyti didesnėms įmonėms. Jie sutarė dėl priemonių, kurios leistų daugiau nei 5 milijonams Europos įmonių pasipelnyti iš nesudėtingos finansinio atsiskaitymo sistemos. Nors ir nebuvo pasiektas užsibrėžtas tikslas, kad per metus būtų sutaupyta maždaug 6,3 milijonų eurų, numatytų Europos Komisijos, tačiau šioje srityje vis dar yra vietos tobulėjimui.

Vaisių ir daržovių gamintojai sugaišta apie dvi valandas norėdami piskirti etiketę ir surūšiuoti toną produkcijos. 1221/2008 reglamentas pakeičia 26 marketingo standartus Bendruoju Marketingo Standartu. Po šių pakeitimų etiketėse bus reikalaujama nurodyti kilmę, o ne klasę, dydį ar rūšį. Ši priemonė gali sutaupyti 970 milijonų eurų.

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network