Išleista pagrindinių Europos MVĮ finansavimo galimybių apžvalga 2012 metams

Europos Sąjunga teikia paramą Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Tai daroma įvairiais būdais – teikiant subsidijas, paskolas ir, kai kuriais atvejais, garantijas.
Paramą galima gauti tiesiogiai arba per nacionaliniu ar regionų lygiu valdomas programas, pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Be to, MVĮ gali pasinaudoti įvairiomis nefinansinėmis paramos priemonėmis – programomis ir paramos verslui paslaugomis.
Šia vadovu siekiama pristatyti MVĮ skirtas Europos programas ir pateikti trumpą informaciją
apie kiekvieną programą bei nurodyti pagrindinių tinklalapių adresus.
Pabrėžiame, kad vadovas nėra išsamus.
Paramos sistemos suskirstytos į keturias kategorijas:
• Teminio finansavimo galimybės
• Struktūriniai fondai
• Finansinės priemonės
• Parama MVĮ internacionalizavimui
Dokumentą galite rasti čia… 
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network