Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2012 m. sausio 25 d. surengė nemokamus verslo pusryčius „Galimybės verslui ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programose (7BP ir HORIZONTAS 2020)“. Šių verslo pusryčių tikslas buvo paskatinti mažas ir vidutines įmones dalyvauti Europos Sąjungos 7-ojoje bendrojoje programoje bei supažindinti su naująja programa HORIZONTAS 2020. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistas Arūnas Beržinskas pažymėjo, kad

Europos komisija rengia nuomonių apklausą, kaip ES pirkėjams suteikti geresnes galimybes atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ypač internetu, ir skatinti konkurenciją elektroninių mokėjimų rinkoje. Kai apsiperkate kitoje ES šalyje, už atsiskaitymą pageidaujamu būdu neturėtumėte mokėti brangiau, negu mokėtumėte savo šalyje. Banko kortele ir išmaniuoju telefonu sumokėti už produktus ir paslaugas galite greitai ir patogiai, ypač internete. Tačiau ES nėra pakankamos konkurencijos ir dėl to elektroninio mokėjimo sistemos neefektyvios, kainos didelės, o pirkėjų ir pardavėjų pasirinkimo galimybės ribotos. Komisija ieško būdų konkurencijai ir inovacijoms paskatinti. Pirmiausia ES

Užsiimantys verslu daugiau nei vienoje ES šalyje dažniausiai susiduria su keletu skirtingų mokesčių administratorių kalbančių skirtingomis kalbomis. Vykdant veiklą šalyse su skirtingais PVM gali stipriai apsunkinti darbą bei pareikalauti iš įmonių didelių papildomų išlaidų. 2012 sausio 13 dieną Briuselyje buvo priimtas pasiūlymas, kuris yra pirmasis žingsnis siekiant suvienodinti šią sritį visoms elektroninėje erdvėje suteiktoms paslaugoms (Pradės galioti nuo 2015 sausio 1 d.) Kaip yra nutarta praėjusių metų gruodį, vieno langelio principas pirmiausia bus pritaikytas ES prekybai tarp šalių narių elektroninės

Horizontas 2020: Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) tyrimų ir inovacijų skatinimas

Smulkus ir vidutinis verslas daro vieną iš didžiausių reikšmių Horizontas 2020 (bendroji programa tyrimų ir inovacijų srityje) bendriesiems tikslams pasiekti. Siekiant palengvinti šių tikslų įgyvendinimą bus sukurta speciali priemonė skirta sustiprinti inovacinį potencialą SVV ir taip padidinti jų konkurencingumą Europos ir pasaulio rinkose. Horizontas 2020 bus pradėta 2014 metais. Jos tikslai yra maksimaliai išnaudoti ES finansuojamus tyrimų ir inovacijų projektus ir iš naujo atrasti kelią į tvarų augimą bei pasipriešinti įšūkiams, su kuriais susiduria Europa. Viena iš šios strategijos dalių yra