Paskelbtos EK konsultacijos dėl paprastesnio mokėjimo negrynaisiais pinigais

Europos komisija rengia nuomonių apklausą, kaip ES pirkėjams suteikti geresnes galimybes atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ypač internetu, ir skatinti konkurenciją elektroninių mokėjimų rinkoje.
Kai apsiperkate kitoje ES šalyje, už atsiskaitymą pageidaujamu būdu neturėtumėte mokėti brangiau, negu mokėtumėte savo šalyje.
Banko kortele ir išmaniuoju telefonu sumokėti už produktus ir paslaugas galite greitai ir patogiai, ypač internete. Tačiau ES nėra pakankamos konkurencijos ir dėl to elektroninio mokėjimo sistemos neefektyvios, kainos didelės, o pirkėjų ir pardavėjų pasirinkimo galimybės ribotos.
Komisija ieško būdų konkurencijai ir inovacijoms paskatinti.
Pirmiausia ES siekia sužinoti viešąją nuomonę šiuo klausimu. Diskusijų dokumente išdėstyti kai kurie klausimai ir galimi jų sprendimo būdai:
• konkurencija – gerinti sąlygas į rinką patekti esamiems mokėjimo paslaugų teikėjams ir naujoms bendrovėms,
• saugumas ir duomenų apsauga – pasirūpinti, kad atsiskaityti negrynaisiais pinigais būtų saugiau, ir taip skatinti žmones naudotis alternatyviais mokėjimo būdais,
• aiški informacija apie mokesčius – apsaugoti vartotojus nuo nenurodytų mokesčių ir padedant jiems palyginti analogiškus pirkinius pasirūpinti, kad kainos būtų kuo mažesnės,
• visoje Europoje veikiančios sistemos – įdiegti bendrus techninius standartus ir taip siekti kuo didesnio suderinamumo. Pavyzdžiui, šiuo metu dėl įvairiose šalyse taikomų standartų įvairovės dažnai bankų kortelėmis neįmanoma naudotis kitose šalyse negu jos buvo išduotos.
Internetinės konsultacijos vyks iki 2012 m.balandžio 11 d. Gautos pastabos bus informacinė medžiaga priimant sprendimus kitais etapais, kurie turėtų būti paskelbti iki liepos.
Visi dėl konsultacijų atsiradę pasiūlymai papildytų jau nustatytus bendrus europinius kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų standartus.
E. prekybos skatinimas
Jais taip pat būtų remiamos ES e. prekybos skatinimo priemonės, pavyzdžiui, 16 neseniai parengtų pasiūlymų skatinti e. prekybą.
Vartotojų apsauga internete
Įgyvendinant ES internetinės prekybos taisykles yra labai svarbu, kad būtų apsaugomi pirkėjai ir kad būtų pelnomas vartotojų pasitikėjimas. ES atlieka reguliarius interneto svetainių, kuriose vartotojams siūlomi produktai ar paslaugos, tyrimus.
Naujausias iš jų – apie 500 vartojimo kredito svetainių tyrimas. Nustatyta, kad 70 % iš jų pažeidė ES vartotojų apsaugos taisykles. Už šias svetaines atsakingų bendrovių bus paprašyta koreguoti svetaines, o jei nesilaikys taisyklių, prieš jas gali būti imtasi teisinių veiksmų.
Diskusijų dokumentas su aprašymu:
Internetinė konsultacija:

Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projektų vadovas