Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad galima teikti paraiškas pagal šiandien paskelbtus priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ kvietimą Nr. 02 ir priemonės VP-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“ kvietimą Nr. 02. Paraiškas pagal priemonės „Naujos galimybės“ kvietimą galima teikti iki 2010 m. gruodžio 27 d. 17:00 val., pagal priemonės „E-verslas“ kvietimą iki 2010 m. lapkričio 11 d. 17:00 val. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos pagal priemonę „Naujos galimybės“ turi būti įteiktos paštui ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 27 d.

Europos geros praktikos apdovanojimai – paraiškos priimamos iki rugsėjo 5 d.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia teikti paraiškas dešimtajam Europos geros praktikos apdovanojimui darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. 2010–2011 m. apdovanojimai bus skirti įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius ir inovacinius pasiekimus skatinant integruotą saugios techninės priežiūros valdymą. Techninę priežiūrą galima apibrėžti kaip pastangas išlaikyti saugią darbinę tam tikro objekto būklę, užkirsti kelią gedimams ir užtikrinti tinkamą jo veikimą. Tai galėtų būti darbo vieta, darbo įrenginiai arba transporto priemonės (pvz., laivai). Galima skirti dvi pagrindines priežiūros rūšis: Prevencinė, arba aktyvioji techninė priežiūra, kuria

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad iki šio mėnesio pabaigos planuojama paskelbti antruosius kvietimus teikti paraiškas pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“ bei pirmą kvietimą pagal priemonę „Asistentas-1“. Su šių priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašais ir kitais, paraiškoms parengti reikalingais dokumentais, galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje.  Atkreipiame dėmesį, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašuose (PFSA), lyginant su pirmųjų kvietimų dokumentacija, yra nemažai pakeitimų. Pavyzdžiui, priemonės „Naujos galimybės“ PFSA nurodytas finansavimas nuo 15 000 Lt iki 150

Paskelbti nauji kvietimai teikti paraiškas pagal atskiras  7 bendrosios programos (7 BP) temas. Visa informacija pateikiama: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation Informacija apie 7 bendrąją programą: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Taryba bendru sutarimu patvirtino 7-ąją bendrąją programą (7BP), kurios trukmė – septyneri metai (2007-2013). 7BP iškeltas tikslas – suvienyti 6BP sukurtą Europos mokslinių tyrimų erdvę ir taip suteikti naują postūmį Lisabonos strategijoje (dabar Europa 2020 strategijoje)numatytiems Europos Sąjungos tikslams įgyvendinti. 7BP įgyvendinama per žemiau išvardintas specifines programas: 1. Bendradarbiavimas: Sveikata Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos Informacinės ir ryšių

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pažangiausioms įgyvendintoms arba šiuo metu įgyvendinamoms verslą skatinančioms iniciatyvoms pristatyti. Nacionalinės atrankos metu dvi geriausios verslą skatinančios iniciatyvos kartu su kitų Europos šalių nacionalinių konkursų laimėtojais varžysis dėl pagrindinio Europos verslininkystės apdovanojimo. Europos verslininkystės apdovanojimais siekiama skatinti palankios verslui politikos formavimą, verslininkų svarbos visuomenėje pripažinimą, pademonstruoti sėkmingiausius verslo politikos ir praktikos pavyzdžius. Šiais metais apdovanojimai bus skiriami už:  verslumo dvasios skatinimą, investicijas į įgūdžių lavinimą, verslo aplinkos gerinimą, tarptautinės verslo plėtros rėmimą, atsakingą verslininkystę. Paraiškas gali teikti: centrinės, regioninės ir vietos valdžios  institucijos kiti juridiniai asmenys,

Kviečiame nemokamai dalyvauti prekių ženklų bei dizaino reklaminiuose klipuose bei tokiu būdu reklamuoti savo įmone tarptautiniu mastu. ES Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM), atsakinga už bendrijos prekių ženklų ir dizaino duomenų registravimą ir apsaugą 27 ES valstybėse, kartu su Enterprise Europe Network tinklu organizuoja įmonių atranką reklaminių klipų gamybai. Šiuo metu sukurtus reklaminius klipus galite pamatyti: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/multimedia/SME/SMEsinAction.en.do http://www.youtube.com/OAMITUBES Tai puikus būdas reklamuoti inovatyvias įmones, parodant intelektinio turto išsaugojimo ir panaudojimo galimybes. Kriterijai įmonėms, kurio pageidauja dalyvauti klipų filmavimo atrankoje: • Įmonė turi būti smulki ar vidutinė (iki 250