Verslo paramos priemonės „E-verslas LT“, „Naujos galimybės“ ir „Asistentas-1“

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad iki šio mėnesio pabaigos planuojama paskelbti antruosius kvietimus teikti paraiškas pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“ bei pirmą kvietimą pagal priemonę „Asistentas-1“. Su šių priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašais ir kitais, paraiškoms parengti reikalingais dokumentais, galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje. 
Atkreipiame dėmesį, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašuose (PFSA), lyginant su pirmųjų kvietimų dokumentacija, yra nemažai pakeitimų. Pavyzdžiui, priemonės „Naujos galimybės“ PFSA nurodytas finansavimas nuo 15 000 Lt iki 150 000 Lt, bet ne daugiau kaip 350 000 Lt per abu šios priemonės kvietimus. Finansavimo intensyvumas negali viršyti 40 proc. Naujajame PFSA nenumatytas eksporto plėtros strategijos parengimo bei užsienio rinkų tyrimų finansavimas. Taip pat siūlome atkreipti dėmesį į reikalavimus tinkamiems pareiškėjams.
Priemonės „E-verslas LT“ PFSA nurodyta, kad projektui gali būti skirtas finansavimas nuo 15 000 Lt iki 150 000 Lt, tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, vykdantis gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantis elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų, be to, pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Lt. Tarp tinkamų finansuoti išlaidų nebeliko išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimo.
Priemonės „Asistentas-1“ kvietimas bus skelbiamas pirmą kartą. „Asistentas-1“ priemonės tikslas – didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms.

Informacija pateikta iš www.lvpa.lt