Paskelbta naujausia „Eurobarometro“ Lietuvos ataskaita: Lietuvos respondentų pasitikėjimas Europos Sąjunga ir jos veiksmais kovojant su pandemija – tarp aukščiausių ES; svarbiausia problema – sveikatos apsauga Visose 27 Europos Sąjungose šalyse 2021 m. vasario–kovo mėn. atliktas standartinis „Eurobarometro“ tyrimas parodė, kad jau metus besitęsianti pandemija ir jos sukelti suvaržymai lėmė tai, kad beveik visoje Europos Sąjungoje truputį smuko piliečių pasitenkinimas savo gyvenimu. Lietuvoje jis sumažėjo nuo 74 proc. iki 71 proc., o visoje ES vidutiniškai – nuo 84 proc. iki 79 proc.

Efektyvus priemonių išnaudojimas: pozityvių rezultatų garantas

Siekiant išlikti konkurencingais yra privaloma efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas, o tam būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, plėsti savo tinklaveikos lauką bei atrasti vis daugiau naujų partnerių – būtent tai įmonei ART21 užtikrinti padėjo dalyvavimas InoConnect priemonėje. ART21 – agro ir maisto technologinių inovacijų dirbtuvės, kuriančios žemės ūkio ir maisto sektoriaus ateitį formuojančius sprendimus – su InoConnect įgyvendino net du projektus. Įmonės vadovo Augusto Alešiūno teigimu, pagrindinis jų tikslas dalyvaujant šiuose projektuose buvo plėtoti ART21 tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką bei renginių/susitikimų

1. Business Meeting Biomedica on the Move– B2B renginys skirtas pramonei, akademinei bendruomenei, startuoliams ir investuotojams dirbantiems sveikatos apsaugos, medicinos technologijų, farmacijos, nanotechnologijų bei biotechnologijų srityse, taip pat toms, kurios atlieka testavimą, reglamentavimą, sertifikavimą, analizę, diagnostiką bei kitas su tiekimo gradine susijusias veiklas. Tipas: virtualus Data: gegužės 25 d. https://business-meeting-biomedica-on-move.b2match.io/ Registracija iki gegužės 25 d. 2. MOBILITY & TRANSPORT DAYS – renginys mobilumo ir transporto sektoriui, planuojančiam dalyvauti būsimuose "Horizon Europe" kvietimuose. Dalyvauti gali: universitetai, tyrimų centrai, privačios įmonės (įskaitant MVĮ ir dideles įmones), suinteresuotosios šalys, užsiimančios

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 242. Italijos įmonė ieško partnerių, kuriuos domintų elektrinių variklių, skirtų buitiniams prietaisams platinimas. 243. Italijos įmonė ieško platintojų jų sukurtiems interaktyviems ekranams. 244. Vokietijos prekybos agentas ieško organiško alaus tiekėjo. Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Minint Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaudamas su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktu, veikiančiu Valstybinėje darbo inspekcijoje, organizavo virtualią konferenciją „Gera darbuotojų sauga ir sveikata – iššūkiai ir nauda verslui“. Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodžius tarė LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narė ir UAB “DSP Plius” direktorė Irma Spudienė bei Kauno prekybos, pramonės ir

Europos Komisija priėmė plataus užmojo ir išsamų rinkinį priemonių, kuriomis siekiama, kad visoje Europos Sąjungoje į tvarią veiklą būtų nukreipiami didesni pinigų srautai. Šios priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos investuotojams perorientuoti investicijas į tvaresnes technologijas ir įmones, atliks svarbų vaidmenį iki 2050 m. neutralizuojant Europos poveikį klimatui. Priemonių rinkinį sudaro: Deleguotasis aktas dėl ES taksonomijos pagal klimato srities tikslus, kuriuo siekiama – aiškiai nustatant, kuri ekonominė veikla daugiausiai prisideda prie ES aplinkos tikslų įgyvendinimo – paskatinti investuoti į tvarią veiklą. Šiandien Europos

Balandžio 20 d. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su LR ambasada Kroatijoje, LR ambasada Vengrijoje ir LR ambasada Graikijoje bendradarbiaujant su Enterprise Europe Network partneriais: Serbijos prekybos ir pramonės rūmais, Albanijos prekybos ir pramonės rūmų sąjunga ir Šiaurės Makedonijos ekonomikos rūmais suorganizavo vebinarą „Balkanų rinka: verslo specifika ir galimybės“. Renginio metu buvo pasirašyti Vilniaus PPAR bendradarbiavimo susitarimai su Serbijos prekybos ir pramonės rūmais ir Albanijos prekybos ir pramonės rūmų sąjunga. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti susitarimo memorandumą ir su

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 239. Didžiosios Britanijos įmonė ieško akademinių įstaigų, medicinos ar sveikatos organizacijų, kurios atlieka klinikinius tyrimus. 240. Didžiosios Britanijos įmonė, gaminanti programinę įrangą, ieško cleantech sektoriaus darbuotojų. 241. Prancūzijos įmonė ieško žaliavų tiekėjų. Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Gegužės 9 d. prasidės Konferencija dėl Europos ateities. Tai bendras Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos, kurie veikia kaip lygiaverčiai partneriai su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, projektas. Ji tęsis metus ir suteiks galimybę piliečiams prisidėti prie Europos Sąjungos ateities kūrimo. Konferencija dėl Europos ateities yra atvira ir įtrauki svarstomosios demokratijos išraiška. Siekiama, kad kuo įvairesnės visuomeninės padėties europiečiai turėtų daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie tai, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos, kokia turėtų būti jos ateitis. Konferenciją sudarys vietos, nacionaliniai ir ES lygmens renginiai ir

Europos Komisija planuoja remti Europos Sąjungos mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) automatizuodama svetainių vertimą. Tai bus daroma taikant Komisijos automatinio vertimo priemonę „eTranslation“, kuria šiuo metu naudojasi Europos institucijos ir tūkstančiai viešojo administravimo įstaigų ir MVĮ visoje ES. Norėtume geriau suprasti jūsų poreikius ir ką konkrečiai svetainėje norėtumėte versti. Todėl būtume labai dėkingi, jeigu atsakytumėte į šį klausimyną. Apklausa lietuvių kalba (kalbos pasirinkimas dešinėje pusėje “Languages”) vyksta iki š. m. gegužės 31 d. nuorodoje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_survey_on_multilingual_websites SVARBU: Pildant klausimyną (punkte – Jei esate Europos įmonių