Lietuvos įmonės kviečiamos kartu su kitomis Europos šalimis pretenduoti į 4 mln. eurų paramą

Ūkio ministerija kviečia labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus teikti paraiškas gauti paramą projektams, kuriuos įgyvendinant diegiami nauji ir inovatyvūs produktai, paslaugos ar sprendimai. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija per dvejus metus COSME programoje dalyvaujančioms valstybėms paskirstys 4 mln. eurų. Šia parama Europos Komisija siekia didinti MVĮ kūrybinius ir inovacinius pajėgumus ir skatinti jų visapusišką konkurencingumą. Tikimasi, kad parama padės šalinant kliūtis, kurios trukdo naujoms technologijoms ir inovatyviems sprendimams patekti į rinką, sumažins atotrūkį tarp mokslinių tyrimų,

Ūkio ministerija kviečia įmones teikti paraiškas daliniam palūkanų kompensavimui gauti. Iš viso iki 2023 m. įmonėms bus kompensuota iki 21,7 mln. eurų iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. „Šiuo finansavimo laikotarpiu dalinis palūkanų kompensavimas bus tikslingai nukreiptas į regionus, nes priklausomai nuo paskolos pobūdžio įmonėms, kurios yra įsikūrusios kitų savivaldybių nei Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, bus kompensuojamas didesnė sumokėtų palūkanų dalis“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas. Ūkio ministras atkreipia dėmesį, kad šiuo finansavimo laikotarpiu atsirado naujovė dėl

Skelbiama Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinė atranka

Ūkio ministerija iki š. m. gegužės 9 d. kviečia įmones ir organizacijas teikti paraiškas dalyvauti 2016 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinėje atrankoje. Konkurse įmonės ir organizacijos turi pristatyti verslą skatinančias sėkmingas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvas, kurios buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos mažiausiai dvejus metus. Paraišką galima teikti siekiant gauti vieną iš šių nominacijų: verslumo dvasios skatinimo, investicijų į verslumo įgūdžius, verslo aplinkos gerinimo, verslo tarptautinės plėtros skatinimo, žaliųjų rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimo, atsakingo verslo. Du geriausius Lietuvos

Kviečiama teikti idėjas ir siūlymus dėl Europos Inovacijų Tarybos kūrimo

Europos Komisija inicijuoja Europos Inovacijų Tarybos steigimą ir kviečia visus suinteresuotus asmenis iki balandžio 29 dienos teikti idėjas dėl šios Tarybos veiklos gairių. Šiuo metu Europos Sąjunga pasižymi mokslinėmis žiniomis, aukšto lygio moksliniais tyrimais, tačiau gerokai atsilieka nuo JAV pagal išskirtinių ir didelį pasisekimą turinčių inovacijų, pasaulinio lygio startuolių skaičių. Naujai kuriama Europos Inovacijų Taryba turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Visos suinteresuotos šalys –  Lietuvos verslo įmonės, mokslo institucijos, valstybinės institucijos ir kt. – kviečiamos išreikšti nuomonę užpildant klausimyną ir/ar pateikiant savo siūlymus ir pastebėjimus

Ketvirtadienį Europos Parlamentas patvirtino naujas Europos užimtumo tarnybos (EURES) taisykles. Jos leis automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su laisvomis darbo vietomis. Be to, visų ES valstybių užimtumo tarnybų skelbimai taps prieinami viename interneto portale. EURES yra ES šalių užimtumo tarnybų tinklas, kuris padeda keistis informacija apie laisvas darbo vietas ES valstybėse. Su ES Taryba jau suderintos reformos tikslas - užtikrinti geresnes darbo vietų ir darbuotojų paieškos paslaugas visoje Europoje, paskatinti darbo jėgos judumą ir išvengti situacijų, kai vienose šalyse stebimas

Naujos gyvūnų sveikatos taisyklės numato prievolę registruoti visus prekiautojus gyvūnais

Antradienį EP nariai pritarė gyvūnų sveikatos taisyklėms, kurios sustiprina kovą su užkrečiamomis gyvūnų ligomis, pavyzdžiui, paukščių gripu ar Afrikiniu kiaulių maru. Privaloma asmenų, kurie verčiasi gyvūnų prekyba ar veisimu, registracija, aiškesnis atsakomybės tarp ūkininkų, prekybininkų bei veterinarų pasiskirstymas bei didesnis dėmesys prevencijai, tai tik kelios priemonės, numatytos naujosiose taisyklėse. Naujosiose taisyklėse, kurios sujungia beveik 40 šiuo metu galiojančių teisės aktų, daugiau dėmesio skiriama gyvūnų sveikatos ir gerovės santykiui, gyvūnų ligų prevencijai ir atsakingam antibiotikų vartojimui", - pažymėjo EP pranešėjas Jasenko Selimovic

Siekiama mažinti antibiotikų vartojimą gyvulininkystėje

Bakterijos tampa vis atsparesnės, todėl reikia apriboti antibiotikų vartojimą gyvulininkystėje bei kurti naujo tipo vaistus, ketvirtadienį pažymėjo europarlamentarai. Jie pritarė veterinarinių vaistų taisyklių pataisoms, kuriomis skatinami naujoviškų vaistų tyrimai ir ribojamas prevencinis antibiotikų skyrimas gyvūnams. "Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad netrukus daugiau žmonių gali mirti nuo neveiksmingų antibiotikų nei nuo vėžio. Todėl laikas imtis ryžtingų veiksmų ir gyvulininkystėje: drausti profilaktinį antibiotikų vartojimą, vengti masinio gydymo jais bei nutraukti šių vaistų pardavimą internetu", - pažymėjo Europos Parlamento pranešėja Françoise Grossetête (Europos liaudies

Kovo 8 d. Europos Komisija paviešino tikslinės darbuotojų komandiravimo taisyklių peržiūros rezultatus. Ši peržiūra atlikta atsižvelgiant į Komisijos politines gaires, pagal kurias puoselėjamas vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą principas. Apie ją buvo paskelbta ir 2016 m. Komisijos darbo programoje. Pateiktu pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes darbuotojų komandiravimo sąlygas, plėtoti sąžiningos konkurencijos aplinką ir gerbti komandiruotų darbuotojų, t. y. vienos valstybės narės darbuotojų, kuriuos darbdavys laikinai siunčia dirbti į kitą valstybę narę, teises. Iniciatyva visų pirma siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti  aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus. Priemonės investicijomis gali pasinaudoti MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per