ES Taryba pritarė Europos Komisijos siūlymui dėl naujų duomenų apsaugos taisyklių, kurioms 2014 m. kovo mėn. pritarė ir Europos Parlamentas. Europos Komisijos teigimu, duomenų apsaugos standartų sustiprinimas – galimybė verslui. Plėtoti verslą taps paprasčiau ir pigiau, kadangi: įmonės galės remtis vienu bendru duomenų apsaugos įstatymu, o ne kiekvienoje šalyje atskiru; bus viena bendra priežiūros institucija, o ne 28 atskiros; visoms kompanijoms, nepriklausomai kur jos įkurtos, bus taikomos tos pačios

Per pastarąjį dešimtmetį komerciniai ryšiai tarp ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono išaugo dvigubai, kartu didėjo eksportas ir buvo steigiamos naujos darbo vietos. Lotynų Amerikos ir Karibų šalių sąjungos ir ES lyderių susitikime buvo suderinti bendri projektai prekybos ryšių stiprinimui, investicijų į smulkias ir vidutines įmones augimui, kelių infrastruktūrai, tvariai energijai ir kt. Bendra suma – 118 mln.

Europos Komisija, atlikusi išsamų tyrimą – apsikeitusi informacija su Vokietijos valdžios institucijomis ir atlikusi detalų teisinį vertinimą, išsiuntė oficialų pranešimą Vokietijai. Komisija visiškai pritaria minimalaus darbo užmokesčio vietiniams Vokietijos vežėjams įvedimui, tačiau mano, kad reikalavimas taikyti minimalaus atlygio taisykles užsienio vilkikų vairuotojams, kurie tik kerta šalį tranzitu, riboja laisvę teikti paslaugas ir laisvo prekių judėjimo principą. Šių taisyklių taikymas sudaro administracines kliūtis, kurios trukdo tinkamai veikti vidaus

Nuo rugpjūčio 1 d. bus registruojama visa Lietuvoje suteikta valstybės pagalba

Šiandien Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos siūlymui išplėsti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro funkcijas. Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. šiame registre bus registruojami išsamūs duomenys apie visą Lietuvoje suteiktą valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą, kuriai taikomos Europos Sąjungos (ES) taisyklės. Duomenis registrui teiks pagalbos teikėjai. „Visos valstybės pagalbos registravimas į registrą ir centralizuotas duomenų apie ją kaupimas vienoje vietoje užtikrins didesnį aiškumą ir skaidrumą, užkirs kelią neteisėtam pagalbos suteikimui ir neracionaliam valstybės išteklių naudojimui.

Europos Parlamentas sugriežtino kovą su pinigų plovimu

Naujosios pinigų plovimo prevencijos taisyklės leis geriau kovoti su mokestiniais nusikaltimais ir terorizmo finansavimu ©BELGA/AGEFOTOSTOCk Tikrieji įmonių savininkai turės būti skelbiami ES valstybių registruose, prieinamuose valstybės institucijoms bei kitiems asmenims, turintiems teisėtų interesų, pavyzdžiui, žurnalistams. Be to, bus paprasčiau atsekti atliktus lėšų pervedimus. Tai numatoma atnaujintose pinigų plovimo prevencijos ir lėšų pervedimo taisyklėse, kurioms trečiadienį pritarė Europos Parlamentas. Atnaujinta pinigų plovimo prevencijos direktyva įpareigoja ES valstybes jų centriniuose registruose skelbti tikruosius įmonių, fondų ir kitų juridinių asmenų savininkus. Tai naujovė, kurią

Naujos bankroto taisyklės: sąžiningiems verslininkams – dar viena galimybė

Tyrimai rodo, kad pirmasis bandymas buvo nesėkmingas beveik 18 proc. visų galiausiai sėkmingų verslininkų. ©BELGA/AGEFOTOSTOCK/Bilderbox Europos Parlamentas gegužės 20 dieną pritarė tarpvalstybinio įmonių bankroto taisyklių atnaujinimui. Naujosiomis taisyklėmis pirmiausia bus siekiama ne likviduoti, bet restruktūrizuoti sunkumų patiriančias įmones, kartu ginant kreditorių teisę atgauti savo pinigus. Kasmet maždaug 200 tūkst. įmonių įvairiose ES šalyse tampa nemokios ir 1,7 mln. žmonių dėl to netenka darbo. Apie 25 proc. bankroto atvejų yra tarpvalstybinio pobūdžio. 2000 m. priimtame reglamente nustatytos jurisdikcijos, pripažinimo ir taikytinos teisės

Kad tarptautinių siuntų pristatymas taptų modernesnis, EK skelbia viešąsias konsultacijas

Europos Komisija (EK) paskelbė viešąsias konsultacijas, siekdama gerinti tarptautinių siuntinių prieinamumą, kokybę ir patogumą. Šiomis konsultacijomis norima sužinoti visų įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, organizacijų, viešojo ir privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės nuomonę, kokiais būdais galima pagerinti tarptautinių siuntinių pristatymo kokybę Europos Sąjungoje (ES). Konsultacijos vykdomos iki šių metų liepos 29

Šiuo metu Europos Komisija stengiasi pagerinti mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą. Viena iš kliūčių yra informacijos trūkumas, ypač kredito informacijos, kuri būtina, norint įvertinti MVĮ kreditingumą. EK jau konsultavosi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis: įmonių ir investuotojų asociacijomis, verslo informacijos bendrovėmis, kredito reitingų agentūromis. Dabar Europos Komisija siekia išsiaiškinti ir įvairiuose sektoriuose veikiančių mažų ir vidutinių įmonių nuomonę. Klausimynas padės sužinoti, ar MVĮ gauna lėšų ne tik iš bankų ir kaip tai daroma, taip pat koks tokiu atveju yra kredito