EK klausimynas MVĮ dėl finansavimo galimybių

Šiuo metu Europos Komisija stengiasi pagerinti mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą. Viena iš kliūčių yra informacijos trūkumas, ypač kredito informacijos, kuri būtina, norint įvertinti MVĮ kreditingumą. EK jau konsultavosi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis: įmonių ir investuotojų asociacijomis, verslo informacijos bendrovėmis, kredito reitingų agentūromis.

Dabar Europos Komisija siekia išsiaiškinti ir įvairiuose sektoriuose veikiančių mažų ir vidutinių įmonių nuomonę. Klausimynas padės sužinoti, ar MVĮ gauna lėšų ne tik iš bankų ir kaip tai daroma, taip pat koks tokiu atveju yra kredito informacijos duomenų vaidmuo.

Išnagrinėjus įmonių pateiktą informaciją, bus siekiama supaprastinti MVĮ galimybes gauti finansavimą, todėl kiekvienos įmonės atsakymai yra ypač svarbūs!

Europos Komisijos klausimynas.

Užpildytą klausimyną prašome iki 2015 m. liepos 10 d. atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informacija teikiama tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informacija teikiama tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu viktorija.miliajeva@kcci.lt. Informacija teikiama tel. (8 46) 39 08 67 (Viktorija Miliajeva).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas.

Dėkojame, kad bendradarbiaujate!