Kad tarptautinių siuntų pristatymas taptų modernesnis, EK skelbia viešąsias konsultacijas

ek-flagEuropos Komisija (EK) paskelbė viešąsias konsultacijas, siekdama gerinti tarptautinių siuntinių prieinamumą, kokybę ir patogumą. Šiomis konsultacijomis norima sužinoti visų įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, organizacijų, viešojo ir privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės nuomonę, kokiais būdais galima pagerinti tarptautinių siuntinių pristatymo kokybę Europos Sąjungoje (ES). Konsultacijos vykdomos iki šių metų liepos 29 dienos.

Siuntinių pristatymo tobulinimą EK yra išskyrusi kaip vieną iš svarbiausių ES skaitmeninės vidaus rinkos vystymo prioritetų. Elektroninės prekybos pažanga kartu sudaro sąlygas augti ir ES tarptautinių siuntinių rinkai. Tiek vartotojai, tiek elektronine prekyba besiverčiančios įmonės tikisi aukštos paslaugų kokybės iš siuntinius pristatančių įmonių. Vis dėlto siuntinių pristatymo paslaugų įvairovės trūkumas ir nepalankios kainos tampa kliūtimi elektroninės prekybos ES aktyvesnei plėtrai.

Per konsultacijas gauta informacija padės EK nustatyti pagrindines tobulintinas sritis tarptautinių siuntinių pristatymo sektoriuje. Taip įmonėms ir vartotojams atsiras daugiau galimybių efektyviau naudotis ES skaitmeninės rinkos privalumais.

Šiose konsultacijose pateikiama informacija apie siuntas iki 2 kg (telpančias į pašto voką) ir siuntinius iki 20 kg, siunčiamus pardavėjo ES ir Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijos ribose galutiniam vartotojui. Į šias EK konsultacijas neįtraukta informacija apie verslo siuntas verslui.

Kviečiame privataus ir viešojo sektoriaus subjektus bei visuomenę dalyvauti konsultacijose ir užpildyti klausimyną EK interneto tinklalapyje adresu http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169&lang=lt.

Klausimynas pateikiamas anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų ir ispanų kalbomis. Atsakymai į atvirus klausimus klausimyne gali būti rašomi bet kuria iš oficialių ES kalbų.