Europos Komisija skelbia Lietuvai skirtas rekomendacijas dėl ekonomikos stiprinimo

ziuronai_prognozeŠiandien Europos Komisija pereina prie kito 2015 m. Europos semestro ciklo etapo – pateikia kiekvienai ES šaliai ir euro zonai skirtas rekomendacijas, kurias kiekviena ES šalis turėtų įgyvendinti per artimiausius 12–18 mėnesių, kad sustiprintų ekonomikos augimą.

Nors nuo 2011 m. Lietuvoje atkurtas tvirtas ekonomikos augimas ir žymiai sumažėjo nedarbas, tačiau šalis susiduria su iššūkiais, kurie galėtų neigiamai paveikti Lietuvos ekonomiką ateityje. Todėl Europos Komisija, remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalinę reformų bei stabilumo programas, pateikė rekomendacijas Lietuvai.

Pirmiausia, rekomenduojama užtikrinti fiskalinį tvarumą ir 2015–2016 m. vengti nuokrypio nuo vidutinio laikotarpio tikslo, o taip pat išplėsti mokesčių bazę ir pagerinti mokestinių prievolių vykdymą.

Kadangi sparčiai mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius, reikia padidinti švietimo sistemos suteikiamų įgūdžių atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinti pagrindinius gebėjimus ir sveikatos priežiūros sistemos rezultatus. Be to rekomenduojama sumažinti didelį mokesčių pleištą mažas pajamas gaunantiems asmenims, perkeliant mokesčių naštą kitiems šaltiniams, kurių apmokestinimas mažiau kenkia ekonomikos augimui.

Pažymėtina, kad šiais metais Europos Komisija Lietuvai pirmą kartą rekomendavo pagerinti sveikatos sistemos rezultatus. EK narys Vytenis Povilas Andriukaitis sakė: „Sveikatos sistemų valdymas – nelengvas uždavinys. Tačiau turime bendrą vardiklį – sparčiai senėjantį Europos kontinentą. Tai reiškia, jog finansinė našta sveikatos sistemoms tik didės. Jei norime, kad piliečiai būtų sveiki ilgesnį laiką, turime pinigus, skirtus sveikatos priežiūrai, investuoti tinkamai ir ypatingą dėmesį skirti sveikatos stiprinimui. Tai ypatingai svarbu Lietuvai, kuri yra viena iš sparčiausiai senėjančių šalių Europos Sąjungoje.“

Taip pat Europos Komisija Lietuvai siūlo imtis visapusiškos pensijų sistemos reformos, kuria taip pat būtų sprendžiama pensijų adekvatumo problema, padidinti bedarbių pašalpų ir piniginės socialinės paramos aprėptį bei adekvatumą, taip pat sudaryti geresnes sąlygas įsidarbinti ieškantiems darbo asmenims.

Tolesni veiksmai   

ES ministrai aptars konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas birželio mėn., tada valstybių ir vyriausybių vadovai jas patvirtins birželio 25–26 d. Oficialiai jos bus priimtos liepos mėn. Tada valstybės narės turės rekomendacijas įgyvendinti – įtraukti jas į 2015–2016 m. nacionalinės politikos ir biudžeto planus.

Daugiau informacijos

2015 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

Sprendimai pagal Stabilumo ir augimo paktą

Konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų pranešimas

Pranešimas apie biudžetinius sprendimus

Pagrindinės sritys: teminės suvestinės