Nuo 2015 m. birželio 1 d. keičiasi mišinių klasifikavimas bei ženklinimas

Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2015 m. birželio 1 d. mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (toliau – CLP) reglamento nuostatas, Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudamas su Aplinkos apsaugos agentūra, 2015 m. gegužės 14 d. surengė nemokamą seminarą tema: „REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP“.

Seminaras buvo skirtas įmonėms, kurios tiekia pavojingas chemines medžiagas ir mišinius į rinką bei privalo juos tinkamai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti pagal CLP reglamentą. Šis reglamentas nuo 2015 m. birželio 1 d. bus vienintelis teisės aktas, galiojantis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui ir ženklinimui. Taip pat šis seminaras buvo naudingas įmonėms, kurios gamina ar iš ES nepriklausančių šalių importuoja daugiau kaip 1 toną cheminių medžiagų per metus, ir kurioms gali būti taikomi REACH reglamentu nustatyti registracijos įsipareigojimai. Be to, jei įmonės gamina arba importuoja produktą (mišinį ar gaminį), jame gali būti cheminių medžiagų, kurias reikia registruoti, jei produkto sudėtyje esanti cheminė medžiaga viršija 1 toną per metus.

Aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyriaus specialistai ne tik supažindino seminaro dalyvius su teisės aktų naujovėmis, bet ir pateikė praktinių mišinių klasifikavimo pavyzdžių bei paaiškino, kaip teisingai užpildyti saugos duomenų lapus.

Seminaro aktualumą patvirtino didelis dalyvių skaičius – jame dalyvavo daugiau kaip 60 įmonių atstovų.

Seminaro pranešimai:

REACH 2018.
Aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Otilija Grincevičiūtė
Mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą ir Mišinių klasifikavimo pagal CLP reglamentą praktiniai pavyzdžiai.
Aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Užomeckas
Ženklinimas ir pakavimas pagal CLP reglamentą.
Aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Balčiūnienė
Saugos duomenų lapai ir jiems taikomi reikalavimai.
Aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Užomeckas

 

Daugiau informacijos apie REACH ir CLP reglamentus galima rasti interneto svetainėje http://echa.europa.eu/lt/regulations.

 

Europos įmonių tinklo projekto vadovas Marijus Muralis