Komisija skelbia 16 bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo veiksmų

Kur tik pažvelgsi, internetas ir skaitmeninės technologijos keičia kasdienybę ir verslą. Europa turi įsisukti į skaitmeninę revoliuciją ir atverti skaitmenines galimybes žmonėms ir įmonėms. Kaip? Ogi pasinaudodama ES bendrosios rinkos galia. Šiandien Europos Komisija paskelbė konkrečius bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo planus ir taip priartėjo prie vieno svarbiausių prioritetų įgyvendinimo.

Šiuo metu dėl kliūčių internete piliečiai nepasiekia prekių ir paslaugų: tik 15 proc. apsiperka internetu kitoje šalyje. Interneto įmonės ir startuoliai negali pasinaudoti interneto teikiamomis plėtros galimybėmis: tik 7 proc. MVĮ parduoda į užsienį (daugiau duomenų – informaciniame lape). Verslas ir valdžia nepakankamai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis. Bendrosios skaitmeninės rinkos tikslas – pašalinti dėl reguliavimo atsiradusias kliūtis ir 28 nacionalines rinkas pagaliau sulieti į vieną. Ėmus veikti sklandžiai bendrajai skaitmeninei rinkai, mūsų ekonomikoje galėtų būti sukurta 415 mlrd. EUR vertės ir šimtai tūkstančių naujų darbo vietų.

Gegužės 6 d. priimtoje bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje nurodyti iki kitų metų pabaigos atliktini konkretūs veiksmai (žr. priedą). Pagrindiniai strategijos uždaviniai: 1) didesnės vartotojų ir įmonių galimybės visoje Europoje gauti skaitmeninių prekių ir paslaugų; 2) tinkamos sąlygos skaitmeniniams tinklams ir novatoriškoms paslaugoms klestėti; 3) maksimalus skaitmeninės ekonomikos augimo galimybių panaudojimas.

 Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Šiandien klojami Europos skaitmeninės ateities pamatai. Siekiame, kad telekomunikacijų tinklai aprėptų visą žemyną, šalių sienos nestabdytų skaitmeninių paslaugų ir pakiltų novatoriškų Europos startuolių banga. Noriu, kad kiekvienas vartotojas galėtų pirkti geriausia kaina, o kiekviena įmonė pasiektų didžiausią rinką, kad ir kur Europoje jie būtų. Lygiai prieš metus pažadėjau, kad bendroji skaitmeninė rinka taps vienu svarbiausių mano prioritetų. Šiandien šis pažadas vykdomas. 16 bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos žingsnių padės parengti bendrąją rinką skaitmeninei epochai.“

 Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Mūsų strategija yra būtina didelio užmojo iniciatyvų programa, skirta sritims, kuriose ES gali turėti realios įtakos. Tomis iniciatyvomis Europa pasirengs skinti skaitmeninės ateities vaisius. Jos suteiks žmonėms ir įmonėms laisvės internete visapusiškai pasinaudoti milžiniška Europos vidaus rinka. Iniciatyvos glaudžiai susijusios ir stiprina viena kitos poveikį. Jos turi būti įgyvendintos greitai, kad geriau padėtų sukurti darbo vietų ir paskatintų ekonomikos augimą. Strategija yra starto, o ne finišo linija.“

 Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Mūsų ekonomikos ir visuomenės nyra į skaitmeninę aplinką.  Ateities gerovė didžia dalimi priklausys nuo to, kaip elgsimės pereinamuoju etapu. Europa turi kuo pasiremti, tačiau jai reikia nemažai nuveikti, ypač tam, kad jos pramonės sektoriai galėtų prisitaikyti, o piliečiai visapusiškai pasinaudotų naujų skaitmeninių paslaugų ir prekių galimybėmis. Turime rengtis šiuolaikiškai visuomenei ir pateiksime pasiūlymų, kuriuose atsižvelgiama ir į vartotojų, ir į pramonės interesus.“

 Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje nurodytos 3 kryptys ir 16 pagrindinių veiksmų, kuriuos Komisija įvykdys iki 2016 m. pabaigos:

 I kryptis. Didesnės vartotojų ir įmonių galimybės visoje Europoje gauti skaitmeninių prekių ir paslaugų

 Komisija siūlys:

 1. supaprastinti tarpvalstybinės e. prekybos taisykles. Antai, numatoma suderinti ES taisykles dėl pirkimo internetu sutarčių ir internetu perkančių vartotojų apsaugos. Jos galios ir perkant fizines prekes (prekes, baldus ir kt.), ir skaitmeninį turinį (e. knygas, taikomąsias programas ir kt.). Vartotojai įgis daugiau teisių ir naudosis  didesne pasiūla, o įmonėms bus lengviau prekiauti su kitomis ES šalimis. Todėl bus drąsiau perkama ir parduodama kitose valstybėse (informaciniame lape pateikiama faktų ir duomenų);
 2. persvarstyti Vartotojų apsaugos reglamentą, kad vartotojų teisės būtų ginamos sparčiau ir nuosekliau;
 3. užtikrinti veiksmingesnį ir įperkamą siuntų pristatymą. Šiuo metu 62 proc. bandančių internetu prekiauti įmonių teigia, kad viena iš kliūčių tai daryti –pernelyg didelės siuntų pristatymo kainos (žr. naują „Eurobarometro“ apklausą apie e. prekybą);
 4. nutraukti nepateisinamą geografinį blokavimą – diskriminuojamąją praktiką, kai interneto pardavėjai vartotojams, naršantiems iš tam tikros teritorijos,  neleidžia pasiekti svetainės arba nukreipia juos į vietinę parduotuvę, kurioje kainos kitokios. Dėl tokio blokavimo, pavyzdžiui, išsinuomoti automobilį ketinančiam klientui iš konkrečios valstybės narės gali tekti tame pačiame punkte už tas pačias paslaugas sumokėti daugiau;
 5. nustatyti konkurencijos problemas, nuo kurių kenčia Europos e. prekybos rinkos. Todėl Komisija šiandien pradėjokonkurencijos sektoriaus tyrimą dėl galimų monopolijų Europos Sąjungos e. prekybos sektoriuje (žr.pranešimą spaudai).
 6. sušiuolaikinti autorių teisių įstatymus ir juos labiau pritaikyti Europai. Iki 2015 m. pabaigos bus pasiūlyta teisės aktų, kuriais bus sumažinti autorių teises reglamentuojančių nacionalinių sistemų skirtumai ir taikant kitas teisės derinimo priemones atvertos platesnės galimybės susipažinti su kūriniais visoje ES. Tuo siekiama suteikti galimybių internete susipažinti su kultūriniu turiniu ir taip puoselėti kultūrų įvairovę, o drauge atverti naujus akiračius kūrėjams ir turinio sektoriui. Konkrečiai Komisija nori, kad filmus, muziką ar straipsnius namuose įsigyjantys vartotojai galėtų prie jų prieiti ir keliaudami po Europą. Komisija taip pat svarstys su autorių teisių saugomais kūriniais susijusį internetinių tarpininkų vaidmenį. Ji sugriežtins teisės aktų vykdymą kovojant su komercinio masto      intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;
 7. persvarstyti Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvą, kad būtų įvertinta, ar ją taikyti transliuotojų transliacijoms internete, ir išnagrinėti, kaip Europoje pagerinti prieigą prie kitose ES šalyse teikiamų transliuotojų paslaugų;
 8. sumažinti dėl skirtingos apmokestinimo PVM tvarkos įmonėms susidarančią administracinę naštą, kad parduodant fizines prekes į kitas šalis pakaktų vienintelio elektroninio mokėjimo ir registracijos; ir nustatyti bendrą PVM viršutinę ribą, kad mažesniems startuoliams būtų lengviau prekiauti internetu.

II kryptis. Tinkamų sąlygų skaitmeniniams tinklams ir novatoriškoms paslaugoms klestėti sudarymas

 Komisija:

 1. paskelbs didelio masto ES telekomunikacijų taisyklių reformą. Ją įgyvendinus bus veiksmingiau koordinuojamas spektro paskirstymas ir sutarta dėl visoje ES taikomų spektro paskirstymo nacionaliniu lygmeniu kriterijų; atsiras paskatų investuoti į spartųjį plačiajuostį ryšį; bus užtikrintos vienodos  sąlygos visiems – ir tradiciniams, ir naujiems – rinkos dalyviams; ims veikti efektyvi institucijų sistema.
 2. persvarstys audiovizualinės žiniasklaidos teisinę bazę, kad ji atitiktų XXI a. poreikius: rinkos dalyviams (transliuotojams, užsakomųjų audiovizualinių paslaugų teikėjams ir kt.) bus patikslintos Europos kūrinių sklaidos skatinimo užduotys. Komisija taip pat svarstys, kaip galiojančias taisykles (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą) pritaikyti naujiems turinio platinimo verslo modeliams;
 3. visapusiškai išanalizuos interneto platformų (naršyklių, socialinių tinklų, taikomųjų programų parduotuvių ir kt.) vaidmenį rinkoje. Neliesdama konkurencijos teisei priskiriamų aspektų, ji apsvarstys tokius klausimus kaip paieškos rezultatų ir kainodaros politikos neskaidrumas, platformų ir tiekėjų tarpusavio santykiai, platformų gautos informacijos panaudojimas ir savo paslaugų siūlymas nuskriaudžiant konkurentus. Ji taip svarstys, kaip geriausiai spręstinelegalaus turinio internete problemą;
 4. stiprins pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis ir jų saugumu, ypač tvarkant asmens duomenis. Remdamasi naujomis ES duomenų apsaugos taisyklėmis, kurios turėtų būti priimtos iki 2015 m. pabaigos, Komisija persvarstysE. privatumo direktyvą;
 5. pasiūlys sudaryti partnerystę su pramone, skirtą kibernetiniam saugumui interneto tinklų saugumo technologijų ir sprendimų srityje.

III kryptis. Maksimalus skaitmeninės ekonomikos augimo galimybių panaudojimas

Komisija:

 1. pasiūlys europinę laisvo duomenų srauto iniciatyvą, kuria bus skatinamas laisvas duomenų judėjimas Europos Sąjungoje. Kartais teikti naujas paslaugas trukdo duomenų vietos ar prieigos apribojimai, kurie dažnai niekuo nesusiję su asmens duomenų apsauga. Šia nauja iniciatyva bus siekiama išvengti tokių apribojimų ir taip paskatinti diegti inovacijas. Komisija paskelbs Europos debesų kompiuterijos iniciatyvą, kurioje bus numatytas debesijos paslaugų sertifikavimas, debesijos paslaugų teikėjų keitimas ir moksliniams tyrimams skirta atvirojo mokslo debesija;
 2. nustatys standartizavimo ir sąveikos prioritetus srityse, kurios ypač svarbios bendrajai skaitmeninei rinkai, kaip antai e. sveikatai, transporto planavimui ar energetikai (pažangiajam matavimui);
 3. rems įtraukią skaitmeninę visuomenę, kurioje piliečiai turi tinkamų įgūdžių, kad galėtų pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis ir taip lengviau gauti darbo. Pagal naująjį e. valdžios veiksmų planą taip pat bus sujungti visos Europos įmonių registrai, skirtingos nacionalinės sistemos galės keistis duomenimis, o įmonės ir piliečiai savo duomenis viešojo administravimo įstaigoms turės pateikti tik vieną kartą: valdžios įstaigoms nebereikės daugsyk prašyti tos pačios informacijos, jeigu turimus duomenis jos gali panaudoti pakartotinai. Ši vieno karto principu pagrįsta iniciatyva sumažins biurokratizmo ir padės sutaupyti apie 5 mlrd. EUR kasmet iki 2017 m. Bus paspartintas e. viešųjų pirkimų ir sąveikių e. parašų diegimas.

Tolesni veiksmai

 Bendrosios skaitmeninės rinkos projekto grupė įgyvendins šiuos įvairius veiksmus iki 2016 m. pabaigos. Europos Parlamentui ir Tarybai remiant, bendroji skaitmeninė rinka turėtų būti baigta kurti kuo greičiau.

Bendrosios skaitmeninės rinkos klausimas įtrauktas į birželio 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Analizė ir argumentaihttp://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf

Lietuvos duomenys: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/factsheets/lithuania_en.pdf

Klausimai apie bendrąją skaitmeninę rinką ir atsakymai į juos (teminė apžvalga)

Kam reikia bendrosios skaitmeninės rinkos?

28 nacionaliniai šalių informaciniai lapai

Bendrosios skaitmeninės rinkos svetainė (#DigitalSingleMarket)

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Europos Komisija sutaria dėl veiklos krypčių (2015 m. kovo 25 d.)

Kokie jūsų šalies skaitmeniniai laimėjimai? Nauji duomenys rodo, kokios pažangos reikia skaitmeninei Europai (2015 m. vasario 24 d.)

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo svetainė  (@Ansip_EU)

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingo Komisijos nario Güntherio H. Oettingerio svetainė(@GOettingerEU)

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio politikos gairės

 2015 m. Komisijos darbo programa