Ūkio ministerija kviečia klasterių atstovus teikti paraiškas gauti paramą klasterių tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui už Europos Sąjungos (ES) ribų stiprinti pagal 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) Europos Komisijos kvietimą „Klasteriai veikia tarptautiniu mastu“. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija per dvejus metus COSME programoje dalyvaujančioms valstybėms paskirstys 3,75 mln. eurų. „Šia parama siekiama suintensyvinti klasterių ir verslo tinklų bendradarbiavimą ir skatinti Europos strateginę klasterių partnerystę. Taip remiamoms Europos bendrovėms sudaroma galimybė pasinaudoti už ES

ES ir JAV prekybos sutartis – neramiuose vandenyse

2013 metų birželį Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos pradėjo derybas dėl didžiausio pasaulyje laisvos prekybos susitarimo – Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP), kuris žada paspartinti abiejų ekonomikų augimą ir sukurti naujų darbo vietų. Po septinto derybų raundo tebėra daug neišspręstų klausimų. Apie tai kalbėjomės su Tarptautinės prekybos komiteto pirmininku Berndu Lange (Socialistai ir demokratai, Vokietija), kuris rengia EP pranešimą šiuo klausimu. Teigiate, jog šis pranešimas turėtų prisidėti prie naujo starto derybose. Kodėl? Sutartis atsidūrė neramiuose vandenyse ir tam, kad

EP komitetas siūlo privalomai žymėti perdirbtos mėsos kilmę

Trečiadienį Europos Parlamento (EP) Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pritarė rezoliucijos projektui dėl perdirbtos mėsos produktų ženklinimo. EP nariai siūlo privalomai nurodyti visų parduodamų perdirbtos mėsos gaminių kilmę, kaip jau daroma su šviežia jautiena. Europarlamentarų įsitikinimu, išsamesnė informacija padėtų atsekti mėsos tiekėjus ir užtikrinti mėsos kokybę. Dar 2013-ųjų gruodį Parlamentas yra paraginęs Europos Komisiją pasiūlyti teisės aktą, įteisinantį privalomą visų mėsos gaminių kilmės ženklinimą. Išsamesnė informacija, EP narių nuomone, padėtų įveikti sukčiavimą ir leistų lengviau atsekti maisto grandinę. Pasak trečiadienį

Šalys galės neleisti auginti GM kultūrų, nusprendė Europos Parlamentas

Antradienį Europos Parlamentas pritarė tam, kad ES valstybės galėtų apriboti ar uždrausti savo teritorijoje auginti genetiškai modifikuotas (GM) kultūras, net jei jas leista auginti ES mastu. EP ir ES Tarybos derybininkai gruodį galutinai suderino šio teisės akto projektą, kuris  dėl skirtingų ES valstybių nuomonių buvo užstrigęs net ketverius metus. Sutarta, kad ES valstybės galės riboti GM kultūrų auginimą savo teritorijoje remdamosi ne tik Europos maisto saugo tarnybos tyrimuose nustatyta rizika sveikatai ar aplinkai, bet ir galimu poveikiu šalies aplinkosaugos politikai, teritorijų planavimo

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) šiandien skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Expo sertifikatas LT“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 600 000 Eur. Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Kvietimo konkurse gali dalyvauti  labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Pagal projektų finansavimo  sąlygų aprašą sertifikuojama turi būti paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Didžiausia projektui galima

Ūkio ministerija, siekdama paskatinti įmones regionuose diegti inovacijas ir didinti produktyvumą, skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. eurų ES paramos. Iš visų institucijų Ūkio ministerija pirmoji skelbia kvietimą teikti paraiškas, kurios bus finansuojamos naujojo ES finansavimo periodo struktūrinių fondų lėšomis. „2014–2020 metų programavimo laikotarpiu Ūkio ministerija skirs itin daug dėmesio regionų konkurencingumui skatinti. Tuo tikslu ir sukurta priemonė „Regio Invest LT+“, kuri

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA)  skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 633 920 Eur ES struktūrinių fondų  lėšų. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – grupinis MVI ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose. Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Naujos galimybės“ yra viešoji įstaiga

Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, atlieka apklausą „Verslo patirtis bendrojoje paslaugų rinkoje“. Europos Komisija ieško būdų paskatinti ekonomikos augimą mažindama bei šalindama kliūtis perkant ir parduodant paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse arba Norvegijoje, Lichtenšteine, Islandijoje. Šios apklausos pagalba, Europos Komisija siekia išsiaiškinti, kokios tai kliūtys ir kurios iš jų labiausiai trukdo įmonėms. Europos Komisija nori sužinoti, ką jums teko patirti, kai pirkote arba pardavėte paslaugas Europos Sąjungoje. Europos Komisijos klausimynas Užpildytą klausimyną prašome