Skelbiamas priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimas

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) šiandien skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Expo sertifikatas LT“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 600 000 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Kvietimo konkurse gali dalyvauti  labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Pagal projektų finansavimo  sąlygų aprašą sertifikuojama turi būti paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 144 810 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 Eur.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo LVPA dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamu finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas.

Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. balandžio 21 dienos 16 val. Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2015 m. sausio 21 dienos 9 val.

Daugiau informacijos apie priemonės  rasite ČIA.