Naujienos Europos klasterių tarptautinei veiklai skatinti – 3,75 mln. eurų ES parama

Ūkio ministerija kviečia klasterių atstovus teikti paraiškas gauti paramą klasterių tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui už Europos Sąjungos (ES) ribų stiprinti pagal 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) Europos Komisijos kvietimą „Klasteriai veikia tarptautiniu mastu“. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija per dvejus metus COSME programoje dalyvaujančioms valstybėms paskirstys 3,75 mln. eurų.
„Šia parama siekiama suintensyvinti klasterių ir verslo tinklų bendradarbiavimą ir skatinti Europos strateginę klasterių partnerystę. Taip remiamoms Europos bendrovėms sudaroma galimybė pasinaudoti už ES ribų esančių naujų rinkų augimo teikiamomis galimybėmis“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.
Į paramą gali pretenduoti klasteriai arba verslo tinklų organizacijos, suinteresuotos kurti ir plėtoti Europos klasterių partnerystę. Paraišką gali pateikti konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip trijų skirtingų klasterių arba tinklo organizacijų iš mažiausiai 3 COSME programoje dalyvaujančių valstybių. COSME programoje dalyvauja 28 ES valstybės, taip pat Turkija, Islandija, Juodkalnija.
Pareiškėjai gali patys siūlyti veiklas, kurias jie laiko svarbiomis, tačiau visos veiklos turi būti susijusios su kiekvienai krypčiai nustatytais tikslais ir tinkamai pagrįstos. Pagal pirmąją kryptį parama teikiama parengiamiesiems veiksmams kuriant ir formuojant naują Europos strateginių klasterių partnerystę, siekiant tokių rezultatų kaip susitarimas dėl partnerystės, tarptautiškumo strategijos plano ir įgyvendinimo veiksmų plano parengimas. Pagal šią kryptį planuojama finansuoti 8 projektus, vienam projektui skiriant 187,5 tūkst. eurų paramos.
Pagal antrąją kryptį parama teikiama pirmajam Europos strateginių klasterių partnerystės įgyvendinimo etapui, tyrimams ir tolesniam Europos strateginių klasterių partnerystės plėtojimui, siekiant vystyti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Pagal šią kryptį planuojama finansuoti 5 projektus, vienam projektui skiriant 450 tūkst. eurų.
ES teikiama parama bus galima finansuoti iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraišką elektroniniu būdu galima teikti iki 2015 m. kovo 31 d. 19 val. (Lietuvos laiku).
Kvietimą teikti paraiškas ir visą susijusią informaciją galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.
Iš COSME programos finansuojama Europos verslo ir inovacijų tinklui Lietuvoje atstovaujančių organizacijų, teikiančių nemokamas viešąsias paslaugas verslui, veikla. Taip pat Lietuva dalyvauja COSME programoje „Erasmus jauniesiems verslininkams“, kuri padeda jauniesiems Europos verslininkams įgyti įgūdžių stažuojantis pas sėkmingai dirbančius verslininkus.