Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudamas su VšĮ "Eurokonsultantų grupė", 2013 m. lapkričio 26 d. surengė nemokamą seminarą tema: „Verslo vertinimas Europos ekonominėje erdvėje ir kapitalo pritraukimas verslo plėtrai“. Seminaro lektorius dr. Audrius Dzikevičius pristatė verslo vertinimo pagrindus ir taikomas analizės priemones, apžvelgė Europos regiono makroekonominę situaciją ir jos įtaką įmonių vertei, supažindino su įmonių įsigijimo ir pardavimo statistika pasaulyje, Europoje ir Baltijos šalyse, įmonių įsigijimo procesu bei

Nuo lapkričio 1 d. darbdaviai turi informuoti „Sodrą" apie darbuotojų profesijas Nuo šių metų lapkričio 1 d. darbdaviai, priimdami į darbą darbuotojus, turės pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“) duomenis apie darbuotojų profesijas. Darbdaviai taip pat turės pateikti „Sodrai“ duomenis apie jau dirbančių darbuotojų profesijas. Šiam tikslui numatytas 4 mėnesių laikotarpis, t. y. nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. kovo 1 d. Surinkta informacija bus naudojama rengiant specialistų kvalifikacijų žemėlapį. Šį žemėlapį rengia Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija primena, kad š. m. lapkričio 1 d. įsigalioja verslo sąlygas reguliuojantys teisės aktai Ūkio ministerija primena, kad nuo š. m. lapkričio 1 d. pagal dviejų datų taisyklę įsigalioja nauji teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują verslininkų veiklos teisinį reguliavimą. Šia nauja tvarka verslininkams siekiama suteikti daugiau aiškumo, galimybę planuoti veiklą ir turėti ne mažiau kaip tris mėnesius pasiruošti pokyčiams. Dviejų datų taisyklė šiuo metu taikoma Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų priimamiems teisės aktams, keičiantiems ar nustatantiems naują ūkio subjektų veiklos

Lapkričio 25-30 d. skelbiama Europos smulkaus ir vidutinio verslo savaitė Šis renginys vyks Smulkaus ir vidutinio verslo asamblėjos ir Europos įmonių skatinimoapdovanojimų ceremonijos metu, lapkričio 24- 26 dienomis, Vilniuje. Europos smulkaus ir vidutinio verslo savaitės tikslas: · suteikti informaciją apie paramą, kurią ES ir nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos siūlo smulkioms ir vidutinėms įmonėms; · skatinti verslumą, kad vis daugiau žmonių, ypač jaunesnių, rimtai apsvarstytųverslininkystės karjeros galimybę; · pripažinti verslininkus už jų indėlį į Europos gerovės, darbo vietų, ir naujovių kūrimą bei konkurencingumo skatinimą. Renginį