Ūkio ministerija primena, kad š. m. lapkričio 1 d. įsigalioja verslo sąlygas reguliuojantys teisės aktai

Ūkio ministerija primena, kad š. m. lapkričio 1 d. įsigalioja verslo sąlygas reguliuojantys teisės aktai

Ūkio ministerija primena, kad nuo š. m. lapkričio 1 d. pagal dviejų datų taisyklę įsigalioja nauji teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują verslininkų veiklos teisinį reguliavimą. Šia nauja tvarka verslininkams siekiama suteikti daugiau aiškumo, galimybę planuoti veiklą ir turėti ne mažiau kaip tris mėnesius pasiruošti pokyčiams.

Dviejų datų taisyklė šiuo metu taikoma Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų priimamiems teisės aktams, keičiantiems ar nustatantiems naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą.

Nuo 2014 m. sausio 1 d., įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui, išimčių sumažės – dviejų datų taisyklė bus taikoma plačiau – ne tik Vyriausybės, ministerijų, joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų, bet ir Seimo bei savivaldybių priimamiems teisės aktams.

Verslininkų patogumui visi teisės aktai, reguliuojantys verslo sąlygas, skelbiami Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs2lrv.lrv_isigaliojimas?p_data=2012-05-01&p_visi=1
Teisės aktą į sąrašus turi įtraukti institucija, kuri jį parengė.

Papildomas informacija:
http://www.ukmin.lt/web/lt/informacija_verslui

Informacijos šaltinis:
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/dvieju-datu-taisykle.

 

Informaciją ruošė:
Evelina J. Nosirevaitė
Europos verslo ir inovacijų tinklas