Europos Sąjungos – Japonijos centras (EU – Japan Centre) kviečia Lietuvos verslininkus (iš gamybos sektoriaus) teikti paraiškas nemokamai dalyvauti programoje, kurioje galima per trumpą laiką įgyti vadybos įgūdžių, verslo patirties ir praplėsti bendradarbiavimo su Japonija galimybes. 4-5 savaičių Žmogiškųjų išteklių mokymo programa – „Japonijos industrijos suvokimas“ (Human Ressources Training Programme – Japan Industry Insight) skirta Europos Sąjungos verslo įmonių atstovams, kurių veikla susijusi su Japonijos rinka, ketinantiems pradėti ar vystyti verslo ryšius su Japonija, vykti dirbti į Japoniją, besidomintiems verslo sąlygomis

Europos investicijų fondas (EIF) toliau pratęsė garantijų susitarimą su Europos bankais, nedidelių paskolų teikėjais bei garantijų institucijomis, kurio portfelis sieks daugiau kaip 315 mln. eurų smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui pagal Europos Sąjungos Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programą. Pagrindinės finansinės institucijos, kurios turės naudos iš šio susitarimo, veikia Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje: Fonds de Participation; SOPAMA / Banques Populaires; Kreditanstalt für Wiederaufbau; Javni Sklad Republike Slovenije za podjetnistvo (Slovene Enterprise Fund); Compania Espanola de Reafianzamiento (CERSA); Microbank de la Caixa. Nuo 2009 m. rugsėjo šios šešios

5 didžiausi pasaulio intelektinės nuosavybės biurai – Europos patentų biuras, Japonijos patentų biuras, Korėjos intelektinės nuosavybės biuras, Kinijos Liaudies Respublikos valstybinis intelektinės nuosavybės biuras ir JAV patentų ir prekių ženklų biuras sukūrė naują interneto svetainę. Pagrindinis šios svetainės tikslas yra informuoti apie bendrus biurų įgyvendinamus projektus, siekiant paskatinti jų bendradarbiavimą ir išvengti veiklų dubliavimosi.

"EYE on IT" - tai Europos Komisijos remiamas projektas pagal "ERASMUS jauniesiems verslininkams" programą, kurio tikslai yra skatinti ES jaunųjų verslininkų konkurencingumą, verslumo dvasią ir internacionalizaciją bei padėti pradedantiesiems verslininkams ar norintiems pradėti savo verslą pagerinti žinias, padidinti patirtį ar užmegzti kontaktus. Projekto konsorciumą sudaro Paderborno universitetas (Vokietija), Turibos verslo administravimo mokykla (Latvija) ir Ispanijos nacionalinis nuotolinių studijų universitetas. Daugiau nformacijos

Š. m. balandžio mėnesį Kaune planuojamas Lietuvos - Latvijos įmonių verslo kontaktų renginys, kurio organizatorius yra Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Šio verslo kontaktų renginio tikslas – padėti verslininkams susirasti verslo partnerių Latvijoje, skatinti eksportą, importą, bendrų įmonių kūrimą. Siekdami užtikrinti tikslingus verslo įmonių susitikimus, geresnius susitikimų bei derybų rezultatus, norime identifikuoti Jūsų poreikius partnerystei su Latvijos įmonėmis. Šiuo tikslu vykdome įmonių apklausą. Susidomėjusius bendradarbiavimu su Latvijos įmonėmis prašome užpildyti anketą ir siųsti

Europos investicijų fondas (EIF) pratęsė susitarimą dėl garantijų su Europos bankais, mikro paramos teikėjais ir garantijų institucijomis, kurių portfelis sudaro daugiau 315 mln. eurų, skirtų paramai smulkiajam ir vidutiniam verslui pagal Konkurencingumo ir inovacijų programą. Iš šio susitarimo naudą turės šios žemiau išvardintos finansinės institucijos Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje: Fonds de Participation; SOCAMA / Banques Populaires; Kreditanstalt für Wiederaufbau; Javni Sklad Republike Slovenije za podjetnistvo (Slovene Enterprise Fund); Compania Espanola de Reafianzamiento (CERSA); Microbank de la Caixa. Nuo 2009 metų rugsėjo šios šešios finansinės institucijos mikro, smulkiajam ir

2010 m. sausio 22 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko seminaras ir konsultacijos „Paraiškų teikimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoms EUREKA, EUROSTARAS, 7BP ŽMONĖS“. Seminaro ir konsultacijų organizatoriai: Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra ir Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Renginio tikslas - padėti Lietuvos mokslui ir verslui surasti vis daugiau abiem pusėms naudingų nišų, įmonėms tapti imlesnėmis moksliniams tyrimams, orientuoti savo veiklą į inovatyvių produktų bei paslaugų gamybą. Renginio metu pramonės ir

„Lean” filosofija lietuviškai aiškinama kaip lankstus, taupus, efektyvus verslo valdymas. Toyota Motor bendrovei pasiekus neįtikėtinų rezultatų, JAV ir Europoje pradėta domėtis jos sėkmės priežastimis. „Lean“ terminą pasaulyje išpopuliarino Džeimsas P. Vomakas (James P. Womack), išleidęs knygas, tapusias bestseleriais (James Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos „The Machine That Changed the World” (1991) ir James P. Womack, Daniel T. Jones „Lean Thinking” (1996)). Ši filosofija pasirodė besanti universali ir transformuojama. Pagrindinius principus įmonės pradėjo taikyti ne tik automobilių pramonėje, bet ir

Jungtinių Amerikos Valstijų įmonė "Moog Medical Devices" artimiausiu metu Lietuvoje ketina įkurti modernų mokslinių tyrimų ir technologijų paslaugų bei produktų vystymo centrą Europai. Bendra projekto vertė – beveik 4 mln. eurų. Įgyvendinant projektą bus sukurta 50 naujų darbo vietų. Investicinius JAV bendrovės planus patvirtinantį ketinimų protokolą pirmadienį pasirašė ūkio ministras Dainius Kreivys. „Tai pirmoji aukštųjų technologijų investicija Lietuvoje ir labai svarbus investicinis projektas, parodantis, jog Lietuva turi potencialą vystyti aukštą pridėtinę vertę sukuriančias technologijas. Šis projektas padės kurti inovatyvią ekonomiką, paskatins glaudesnį

2009-12-28 Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje. Paslaugų direktyva į Lietuvos teisę perkelta 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojančiu Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu. Paslaugų direktyvoje įtvirtintos teisinį reglamentavimą supaprastinančios priemonės sukuria skaidresnę aplinką tiek paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, tiek paslaugų gavėjams. „Šios direktyvos įgyvendinimas ypač reikšmingas naujųjų ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos verslo atstovams, nes suteikia galimybę įrodyti jų konkurencinį pranašumą senųjų ES valstybių narių paslaugų teikėjų atžvilgiu“, –