Daugiau kaip 315 mln. eurų papildomos garantijos ES smulkaus verslo finansavimui

Europos investicijų fondas (EIF) pratęsė susitarimą dėl garantijų su Europos bankais, mikro paramos teikėjais ir garantijų institucijomis, kurių portfelis sudaro daugiau 315 mln. eurų, skirtų paramai smulkiajam ir vidutiniam verslui pagal Konkurencingumo ir inovacijų programą.

Iš šio susitarimo naudą turės šios žemiau išvardintos finansinės institucijos Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje:

  • Fonds de Participation;
  • SOCAMA / Banques Populaires;
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau;
  • Javni Sklad Republike Slovenije za podjetnistvo (Slovene Enterprise Fund);
  • Compania Espanola de Reafianzamiento (CERSA);
  • Microbank de la Caixa.

Nuo 2009 metų rugsėjo šios šešios finansinės institucijos mikro, smulkiajam ir vidutiniam verslui jau išdalino daugiau kaip 45000 virš 2 mlrd. vertės paskolų.

Išsamiau http://www.eif.europa.eu/guarantees/news/2010_CIP_guarantees_EU_SME_financing.htm.