Mokslo ir verslo partnerystei stiprinti surengtas seminaras ir konsultacijos „Paraiškų teikimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoms Eureka, Eurostaras, 7BP žmonės“

2010 m. sausio 22 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko seminaras ir konsultacijos „Paraiškų teikimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoms EUREKA, EUROSTARAS, 7BP ŽMONĖS“. Seminaro ir konsultacijų organizatoriai: Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra ir Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

Renginio tikslas – padėti Lietuvos mokslui ir verslui surasti vis daugiau abiem pusėms naudingų nišų, įmonėms tapti imlesnėmis moksliniams tyrimams, orientuoti savo veiklą į inovatyvių produktų bei paslaugų gamybą.

Renginio metu pramonės ir verslo bei mokslo ir studijų institucijų atstovai buvo supažindinti su galimybėmis inicijuoti ir vykdyti programų EUREKA, ITEA2, EUROSTARS ir 7BP projektus, su finansavimo šiose programose galimybėmis, aptartos sąlygos sėkmingam paraiškų pateikimui. Po pranešimų buvo skirtas laikas ir individualioms konsultacijoms.