Enterprise Europe Network partneriai – Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (angl. The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation), kviečia biotechnologijų ir sveikatos priežiūros įmones / klasterius teikti paraiškas dalyvavimui renginiuose: 2021 m. rugsėjo 27-30 d. Verslo kontaktų renginys “Biotech & Pharma Partnering event” Šis renginys yra puiki galimybė susitikti ir aptarti bendradarbiavimo galimybes su Japonijos farmacijos, biotechnologijų ir gyvybės mokslų įmonėmis bei mokslinių tyrimų institucijomis. Informacija šiuo metu ruošiama, bus prieinama nuorodoje https://www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission 2021 m. spalio 13-15 d. Biotechnologijų klasterių bei mažų ir vidutinių įmonių

1. Digital Seafood Meeting – tarptautinis jūros maisto sektoriaus verslo kontaktų renginys. Sritys: Žuvies ir jūros gėrybių pramonė/perdirbimas, didmeninė prekyba, eksportas, importas/mažmena ir paslaugos. Tipas: virtualus Data: balandžio 21 d. https://fish-international-digital-2021.b2match.io/ Registracija iki balandžio 21 d.   2. eHealth Match 2021– tarptautinis e-sveikatos sektoriaus verslo kontaktų renginys. Tinkamos sritys: Dirbtinis sąmoningumas / Skaitmeninės pagalbinės technologijos / Tikslioji medicina / Paciento saugumas / Pokyčių valdymas / Sveikatos priežiūros paslaugos / Parama sprendimams / Nuotolinė sveikatos priežiūra/ Robotika / Medicininis vaizdavimas/ Gerovės technologijos / Pagyvenusių žmonių priežiūr a/ Globos namai / Viešosios paslaugos. Tipas: virtualus Data: Gegužės 18-20

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 216. Kosovo įmonė ieško farmacijos produktų gamintojų. 217. Įmonė iš Lenkijos ieško ančių ir žąsų mėsos pirkėjų. 218. Įmonė iš Jungtinės Karalystės ieško įgalioto atstovo, galinčio prisiimti atsakomybę dėl CE ženklo reikalavimų. 219. Švedijos įmonė siūlo kooperaciją žiedinės elektronikos atliekų srityje.   Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Europos Komisija pristato ekologinės gamybos skatinimo veiksmus

Šiandien Komisija pristatė ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą. Jo tikslas – skatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, iki 2030 m. pasiekti, kad 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės būtų ūkininkaujama ekologiškai, taip pat reikšmingai padidinti ekologinės akvakultūros mastą. Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Ekologinis ūkininkavimas teikia daug naudos aplinkai, padeda išlaikyti gerą dirvožemių būklę, mažina oro ir vandens taršą ir didina biologinę įvairovę. Kartu, paklausai per pastarąjį dešimtmetį didėjus sparčiau nei gamybai, ekologinis sektorius savo dalyviams

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 211. Įmonė iš Danijos ieško rūbų iš tvarių/natūralių audinių tiekėjų (mažais kiekiais). 212. Įmonė iš Latvijos ieško organinio stiklo gamintojų. 213. Danijos įmonė ieško žuvies (sidabražuvės) pirkėjų. 214. Įmonė iš Jungtinės Karalystės ieško ekologiškų rudų linų sėmenų tiekėjų/gamintojų. 215. Įmonė iš Jungtinės Kalalystės ieško partnerio RF (kitaip aukšto dažnio/radio dažnio) suvirinimo darbams.   Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Europos Komisija paskelbė pirmąjį preliminarų 100 mlrd. EUR vertės priemonės SURE, skirtos COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir pajamoms apsaugoti, poveikio vertinimą. Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „SURE iniciatyva įrodė savo vertę, krizės metu išsaugodama žmonių darbo vietas ir verslą. SURE, viena iš trijų apsaugos priemonių trumpalaikiams krizės padariniams šalinti, sėkmingai parėmė dešimtis milijonų žmonių ir įmonių visoje ES, apsaugodama juos nuo nedarbo rizikos ir užtikrindama pragyvenimo šaltinius. Siekdami atgaivinti ekonomiką, imsimės priemonių, kuriomis bus remiamas darbo

1. Global Innovation Summit 2021 – inovacijų ir technologijų naujovės skaitmenizacijai, žaliajai ekonomikai,  atsigavimui nuo COVID-19. Tipas: virtualus Data: 2021 gegužės 18-20 d. https://gis2021.b2match.io/ Registracija iki gegužės 19 d.   2. ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021 – Tarptautinis informacinių ir ryšių technologijų renginys. Tipas: virtualus Data: 2021 gegužės 25 d. https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/ Registracija prasideda kovo 28 d. Registracija iki gegužės 16

Europos Komisija paskelbė Europos inovacijų tarybos (EIC) veiklos pradžią ir jos pirmąją metinę darbo programą. Europos inovacijų tarybai 2021–2027 m. skirtas daugiau kaip 10 mlrd. EUR (einamosiomis kainomis) biudžetas proveržio inovacijoms kurti ir plėtoti. Naujoji Europos inovacijų taryba grindžiama pagal programą „Horizontas 2020“ sėkmingai vykdyta bandomąja programa. Pagrindinės Europos inovacijų tarybos naujovės: Europos inovacijų tarybos programa „Accelerator“ remiamos MVĮ ir startuoliai, siekiant jiems padėti kurti ir didinti esminius pokyčius lemiančias inovacijas. Programoje „Accelerator“ įdiegta nauja inovacijų kūrėjams patogi naudoti paraiškų sistema, kurią taikydami startuoliai ir

Rengdamasi kovo 25 d. vyksiančiam Europos vadovų susitikimui, Europos Komisija ragina valstybes nares pasirengti koordinuotam požiūriui į palaipsnį COVID-19 nulemtų apribojimų švelninimą, kai epidemiologinė padėtis leis tą padaryti. Šiandien priimtame Komisijos komunikate nubrėžiamos tolesnių veiksmų gairės siekiant subalansuotos politikos ir bendro ES požiūrio ir nustatoma, ko reikės imtis, kad kuo skubiau susigrąžintume europinę gyvenseną ir kad tai būtų daroma saugiai, tvariai ir valdant viruso plitimą. Epidemiologinę padėtį būtina kontroliuoti tol, kol bus pasiekta pakankama vakcinacijos aprėptis. Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Komisijos pirmininko

Europos Komisija pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą, kad COVID-19 pandemijos metu būtų lengviau saugiai ir laisvai judėti ES. Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová sakė: „Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas – visos ES masto sprendimas, užtikrinantis, kad ES piliečiai galėtų naudotis suderinta skaitmenine priemone laisvam judėjimui ES. Tai puiki žinia taip pat ir ekonomikai. Norime pasiūlyti paprastą naudoti, nediskriminacinę ir saugią priemonę, kartu visapusiškai apsaugodami duomenis. Be to, toliau stengiamės derinti veiksmus su kitais partneriais, kad priemonės veiktų tarptautiniu mastu.“ Pagrindiniai