Europos Komisijos ataskaitoje patvirtinama, kad priemonė SURE sėkmingai apsaugo darbo vietas ir pajamas

Europos Komisija paskelbė pirmąjį preliminarų 100 mlrd. EUR vertės priemonės SURE, skirtos COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir pajamoms apsaugoti, poveikio vertinimą.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „SURE iniciatyva įrodė savo vertę, krizės metu išsaugodama žmonių darbo vietas ir verslą. SURE, viena iš trijų apsaugos priemonių trumpalaikiams krizės padariniams šalinti, sėkmingai parėmė dešimtis milijonų žmonių ir įmonių visoje ES, apsaugodama juos nuo nedarbo rizikos ir užtikrindama pragyvenimo šaltinius. Siekdami atgaivinti ekonomiką, imsimės priemonių, kuriomis bus remiamas darbo vietų kūrimą užtikrinantis ekonomikos atsigavimas ir aktyviai remiami darbuotojai ir darbo rinkos.“

EK ataskaitoje nustatyta, kad 2020 m. pagal šią priemonę parama suteikta 25–30 milijonų žmonių. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų 18 paramą gavusių valstybių narių dirbančių asmenų. Be to, nustatyta, kad SURE paramą gavo 1,5–2,5 milijono nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių įmonių. Ši parama joms suteikė galimybę išlaikyti darbuotojus.

Dėl aukšto ES kredito reitingo, naudodamosi SURE, valstybės narės sutaupė apie 5,8 mlrd. EUR palūkanoms mokėti reikalingos sumos, palyginti su palūkanomis, kurias jos būtų mokėjusios, jei pačios būtų išleidusios valstybės skolos vertybinius popierius. Tikėtina, kad dėl būsimų išmokų bus sutaupyta dar daugiau lėšų.

Iš paramos gavėjų atsiliepimų matyti, kad SURE parama buvo svarbus veiksnys kuriant sutrumpinto darbo laiko sistemas ir didinant jų aprėptį bei apimtį.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje taip pat aptariamos SURE finansuoti skirtos skolinimosi ir skolinimo operacijos. Joje nustatyta, kad valstybių narių susidomėjimas priemone buvo didelis – jau paskirstyta daugiau kaip 90 % viso turimo 100 mlrd. EUR vertės SURE finansinio paketo. Didelį susidomėjimą SURE obligacijomis rodė ir investuotojai. Iki ataskaitoje nagrinėto laikotarpio pabaigos Europos Komisija buvo surinkusi 53,5 mlrd. EUR iš pirmųjų keturių emisijų, kurių paklausa viršijo pasiūlą vidutiniškai daugiau kaip dešimt kartų. Visos lėšos buvo pritrauktos išleidžiant socialines obligacijas, suteikiančias investuotojams pasitikėjimo, kad jų pinigai bus skirti priemonėms, kuriomis siekiama tikro socialinio tikslo – kad šeimos neprarastų pajamų krizės metu. ES pajėgumą pritraukti lėšų priemonei SURE sustiprino visų valstybių narių suteikta 25 mlrd. EUR garantija. Tai yra aiškus Europos solidarumo ženklas.

Ataskaitoje daroma išvada, kad SURE veiksmingai sušvelnino didelį socialinį ir ekonominį COVID-19 krizės poveikį. Ši priemonė padėjo užtikrinti, kad paramą gaunančiose valstybėse narėse nedarbo lygis didėtų gerokai mažiau nei per pasaulinę finansų krizę, nepaisant to, kad jų BVP sumažėjo labiau.

Pagal priemonę SURE ES valstybėms narėms teikia finansinę paramą, kurią sudaro palankiomis sąlygomis teikiamos paskolos nacionalinėms sutrumpinto darbo laiko sistemoms ir kitoms panašioms užimtumo išsaugojimo ir pajamų rėmimo priemonėms, visų pirma skirtoms savarankiškai dirbantiems asmenims, ir kai kurioms su sveikata susijusioms priemonėms finansuoti. Europos Komisija iki šiol pasiūlė skirti iš viso 90,6 mlrd. EUR finansinę paramą 19 valstybių narių. Pagal SURE vis dar gali būti suteikta daugiau kaip 9 mlrd. EUR finansinės paramos ir valstybės narės vis dar gali teikti paramos prašymus. EK yra pasirengusi įvertinti papildomus valstybių narių prašymus, pateiktus reaguojant į naują COVID-19 infekcijos protrūkį ir naujus suvaržymus.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

EK ataskaita dėl priemonės SURE įgyvendinimo

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija