EK pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą

Europos Komisija pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą, kad COVID-19 pandemijos metu būtų lengviau saugiai ir laisvai judėti ES.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová sakė: „Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas – visos ES masto sprendimas, užtikrinantis, kad ES piliečiai galėtų naudotis suderinta skaitmenine priemone laisvam judėjimui ES. Tai puiki žinia taip pat ir ekonomikai. Norime pasiūlyti paprastą naudoti, nediskriminacinę ir saugią priemonę, kartu visapusiškai apsaugodami duomenis. Be to, toliau stengiamės derinti veiksmus su kitais partneriais, kad priemonės veiktų tarptautiniu mastu.“

Pagrindiniai teikiamo pasiūlymo elementai:

Visiems ES piliečiams prieinami ir saugūs pažymėjimai

  • Skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistema apims trijų skirtingų rūšių pažymėjimus: skiepijimo pažymėjimą; tyrimo rezultatų pažymėjimą (atlikus NRA/AT-PGR tyrimą arba greitąjį antigenų testą) ir COVID-19 persirgusių asmenų pažymėjimą.
  • Jie bus išduodami skaitmeniniai arba popieriniai. Bet kuriuo atveju ant jų bus pateikiamas QR kodas su visa svarbiausia būtinąja informacija ir skaitmeninis parašas pažymėjimo autentiškumui užtikrinti.
  • Europos Komisija sukurs tinklų sietuvą ir suteiks paramą valstybėms narėms kuriant programinę įrangą, kuria valdžios institucijos galės naudotis visų pažymėjimų parašams tikrinti visoje ES. Per tinklų sietuvą nebus perduodami jokie pažymėjimo turėtojo asmens duomenys, jų taip pat nerinks tikrinimą atliekanti valstybė narė.
  • Pažymėjimai bus išduodami nemokamai, išduodančiosios valstybės narės oficialia kalba (-omis) ir anglų kalba.

 

Nediskriminavimas

  • Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas turėtų būti naudingas visiems po ES keliaujantiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar jie paskiepyti. Siekdama užkirsti kelią nepaskiepytų asmenų diskriminacijai, Europos Komisija siūlo sukurti ne tik sąveikųjį skiepijimo pažymėjimą, bet ir pažymėjimus dėl COVID-19 tyrimų ir COVID-19 persirgusiems asmenims skirtus pažymėjimus.
  • Vienodos teisės skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą turintiems keliautojams: jei valstybė narė pripažįsta skiepijimo įrodymą norėdama panaikinti tam tikrus dėl visuomenės sveikatos taikomus apribojimus, pvz., reikalavimą atlikti tyrimus ar laikytis karantino, ji turės vienodomis sąlygomis pripažinti pagal skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą išduotus skiepijimo pažymėjimus. Ši pareiga bus taikoma tik dėl vakcinų, kurioms suteiktas ES rinkodaros leidimas, tačiau valstybės narės gali nuspręsti taip pat pripažinti ir kitas vakcinas.
  • Pranešimas apie kitas priemones: jei valstybė narė skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą turintiems asmenims toliau taikys karantino ar tyrimo reikalavimus, ji turės apie tai pranešti Europos Komisijai ir visoms valstybėms narėms bei paaiškinti šių priemonių taikymo priežastis.

 

Tik būtiniausia informacija ir saugūs asmens duomenys

  • Į pažymėjimus bus įtraukiama nedaug informacijos: vardas ir pavardė, gimimo data, išdavimo data, svarbi informacija apie vakciną, tyrimą ar persirgimą bei unikalus pažymėjimo identifikatorius. Šiuos duomenis galima tikrinti tik pažymėjimų autentiškumui ir galiojimui patvirtinti ir patikrinti.

 

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas galios visose ES valstybėse narėse, be to, sistema galės naudotis Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. Pažymėjimai turėtų būti išduodami ES piliečiams ir jų šeimos nariams, neatsižvelgiant į jų pilietybę. Jie taip pat turėtų būti išduodami ES gyvenantiems ir teisę keliauti į kitas valstybes nares turintiems ES nepriklausančių šalių piliečiams ir atvykusiems asmenims.

Skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistema – laikina priemonė. Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) pranešus, kad COVID-19 sukelta tarptautinė ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija baigėsi, sistema bus sustabdyta.

Kad viskas būtų parengta iki vasaros, Europos Parlamentas ir ES Taryba turi greitai priimti šį pasiūlymą. Tuo pat metu valstybės narės turi įdiegti patikimumo užtikrinimo sistemą ir techninius standartus, kaip susitarta e.sveikatos tinkle, siekiant užtikrinti, kad skaitmeniniai žalieji pažymėjimai būtų įdiegti greitai, būtų sąveikūs ir visiškai atitiktų asmens duomenų apsaugos taisykles. Tikslas – atlikti techninį darbą ir visiškai įgyvendinti pasiūlymą per artimiausius mėnesius.

 

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai. Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas. Informacijos suvestinė

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas. Vaizdo klipas

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemos palankesnėms sąlygoms laisvai judėti ES sudaryti

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl skaitmeninių žaliųjų pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybėse narėse

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija