Jei su Jungtine Karalyste (JK) nebus sudarytas susitarimas dėl išstojimo, kuriuo būtų nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. pabaigos (su galimybe pratęsti terminą, kaip numatyta Susitarime dėl išstojimo), nuo 2019 m. kovo 30 d. muitinės tikslais JK bus laikoma ES nepriklausančia šalimi. Tuomet nuo 2019 m. kovo 30 d. prekybos santykiai su JK bus reglamentuojami bendrosiomis PPO taisyklėmis ir lengvatos nebus taikomos. Tai visų pirma reiškia, kad: bus taikomi muitinės formalumai , reikės pateikti deklaracijas, o muitinės gali reikalauti pateikti garantijas dėl galimų

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino ES ir Singapūro prekybos ir investicijų susitarimus bei pritarė Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui. Dvišalės ES ir Singapūro prekybos prekėmis vertė iš viso siekia daugiau kaip 53 mlrd. EUR, prekybos paslaugomis – 51 mlrd. EUR. Singapūre įsteigta daugiau kaip 10 000 ES įmonių, kurios ten veikia kaip viso Ramiojo vandenyno regiono centrai. Singapūras taip pat yra didžiausių Europos investicijų į Aziją vieta. 2017 m. dvišalės sukauptosios investicijos siekė 344 mlrd. EUR. Singapūras yra dvyliktas pagal dydį Lietuvos prekybos partneris už ES ribų. Savo produkciją į Singapūrą eksportuoja

2019 m. balandžio 24-25 d. Europos Komisijos (EK) Aplinkos generalinis direktoratas organizuoja žiedinės ekonomikos misiją į Meksiką. Europos Sąjungos įmonės kviečiamos registruotis iki š.m. kovo 1 d. Misijos tikslas Misija, kuriai vadovaus EK Aplinkosaugos, jūrinių ir žvejybos reikalų komisaras Karmenu Vella, siekiama: Skatinti ES ir Meksikos darnias inovacijas ir plėtrą; Padėti ES mažoms ir vidutinėms įmonėms plėstis tarptautiniu mastu išnaudojant žaliojo verslo galimybes ES ir Meksikoje; Skatinti žaliojo verslo bendradarbiavimą dalyvaujant verslo kontaktų renginiuose su vietiniais verslininkais. Pagrindiniai sektoriai: atliekų tvarkymas (plastikai, statyba, elektroninės atliekos, kietosios

Vasario 1 d. įsigaliojus ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimui bus panaikinta didžioji dalis 1 mlrd. EUR vertės muitų, kuriuos kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės. Visiškai įgyvendinus susitarimą Japonija bus panaikinusi muitus 97 proc. iš ES importuojamų prekių. Susitarimu pašalinamos įvairios ilgalaikės netarifinės kliūtys, pavyzdžiui, dėl patvirtintų tarptautinių automobilių standartų. Be to, bus pašalintos kliūtys ES maisto ir gėrimų eksportuotojams ir jų produktai galės pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. Visiškai įsigaliojus susitarimui metinės ES ir Japonijos prekybos vertė galėtų padidėti beveik 36 mlrd. eurų. Japonija yra