Patvirtinti ES ir Singapūro prekybos ir investicijų susitarimai

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino ES ir Singapūro prekybos ir investicijų susitarimus bei pritarė Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui.

Dvišalės ES ir Singapūro prekybos prekėmis vertė iš viso siekia daugiau kaip 53 mlrd. EUR, prekybos paslaugomis – 51 mlrd. EUR. Singapūre įsteigta daugiau kaip 10 000 ES įmonių, kurios ten veikia kaip viso Ramiojo vandenyno regiono centrai. Singapūras taip pat yra didžiausių Europos investicijų į Aziją vieta. 2017 m. dvišalės sukauptosios investicijos siekė 344 mlrd. EUR.

Singapūras yra dvyliktas pagal dydį Lietuvos prekybos partneris už ES ribų. Savo produkciją į Singapūrą eksportuoja daugiau kaip 100 Lietuvos bendrovių. Eksporto į Singapūrą vertė siekia 192 mln EUR, importo iš Singapūro į Lietuvą vertė sudaro 2 mln EUR.

Pagal Prekybos susitarimą Singapūras panaikins visus likusius ES produktams taikomus muitų tarifus ir įsipareigos nekeisti esamo bemuičio režimo, kuris taikomas visiems kitiems ES produktams. Susitarimu taip pat suteikiama naujų galimybių ES paslaugų teikėjams, be kita ko, tokiuose sektoriuose kaip telekomunikacijos, aplinkosaugos paslaugos, inžinerija, kompiuteriai ir jūrų transportas. Be to, verslo aplinka taps nuspėjamesnė. Singapūras taip pat sutiko pašalinti netarifines prekybos kliūtis svarbiuose sektoriuose, pvz., pripažinti automobilių ir daugelio elektronikos įrenginių ES saugos bandymus ir ES bendrovių tekstilei taikomą ženklinimą.

Investicijų apsaugos susitarimu bus užtikrinta aukšto lygio investicijų apsauga, kartu išlaikant ES ir Singapūro teisę reglamentuoti ir siekti viešosios politikos tikslų, kaip antai visuomenės sveikatos apsaugos, saugos ir aplinkos apsaugos srityse.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu stiprinami Europos Sąjungos ir Singapūro ryšiai ir remiamasi bendru įsipareigojimu laikytis daugiašališkumo principo ir tarptautinės taisyklėmis pagrįstos tvarkos. Remiantis šiuo susitarimu bus galima veiksmingiau palaikyti ES bei jos valstybių narių ir Singapūro dvišalius santykius, stiprinti politinį dialogą ir aktyviau bendradarbiauti įvairiose srityse: darnaus vystymosi, demokratijos ir pagrindinių laisvių, teisingumo, saugumo.

Prekybos susitarimas įsigalios, kai Singapūras užbaigs savo vidaus procedūras ir abi šalys sutvarkys likusius formalumus. Kad Investicijų apsaugos susitarimas ir Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas įsigaliotų, juos turės ratifikuoti visos ES valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinių procedūrų.

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_lt.htm

Lietuvos ir Singapūro bendradarbiavimo verslo srityje suvestinė