Alternatyvus ginčų sprendimas – tai paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (AGS direktyva) turėtų būti taikoma vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo–pardavimo ar paslaugų sutarčių (tiek elektroninių, tiek neelektroninių) visuose ekonomikos sektoriuose, išskyrus sektorius, kuriems taikoma išimtis. Taip pat pagal 2013 m. priimtą ES reglamentą dėl elektroninio ginčų sprendimo (EGS reglamentas), š. m. vasario 15 d.

Įmonės, turinčios idėjų kaip skaitmeninę revoliuciją "įdarbinti" žmonių labui, kviečiamos dalyvauti Europos socialinių inovacijų konkurse. Trys geriausios idėjos bus apdovanotos 50.000 Eur prizais. Paraiškos priimamoms iki balandžio 7

Įmonių darbuotojų kompetencijai didinti ir kvalifikacijai tobulinti – 10 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija, siekdama tobulinti Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikaciją ir sudarydama sąlygas darbuotojams geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų, skelbia pirmąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Kompetencijų vaučeris“. Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 10 mln. eurų ES investicijų. Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, dirbantiems specialistams norint prisitaikyti prie sparčių technologinių pokyčių, reikia nuolat tobulinti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų. Todėl priemonė „Kompetencijų vaučeris“ sudarys galimybę įmonėms paprasčiau gauti investicijų

Skelbiama Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinė atranka

Ūkio ministerija iki š. m. gegužės 31 d. kviečia įmones ir organizacijas teikti paraiškas dalyvauti 2017 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinėje atrankoje. Konkurso dalyviai turi galimybę pristatyti verslą skatinančias sėkmingas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvas, kurios buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos mažiausiai dvejus metus. Paraišką galima teikti pagal šias nominacijas: verslumo dvasios skatinimo, investicijų į verslumo įgūdžius, verslo aplinkos gerinimo, verslo tarptautinės plėtros skatinimo ir atsakingo verslo. „Europos verslininkystės apdovanojimai – tai puiki galimybė dalytis geriausios verslumo politikos ir patirties

Nuo kovo 1 dienos pradėjo veikti naujas interneto portalas, kuriame ES piliečiai bei verslo atstovai galės teikti pastabas ir pasiūlymus apie naujas iniciatyvas viso ES politikos formavimo ciklo metu - nuo iniciavimo iki teisė akto patvirtinimo. Portale taip pat bus galima teikti pasiūlymus dėl jau egzistuojančių teisė aktų efektyvumo ir veiksmingumo, administracinių kliūčių

Duomenų apsauga: naujos, verslui patogesnės taisyklės

Nuo 2018 m. gegužės ES šalyse bus taikomos griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės. Jos sudarys sąlygas piliečiams geriau kontroliuoti savo duomenis, o įmonėms - visoje ES naudotis tomis pačiomis duomenų apsaugos taisyklėmis, nesvarbu kur įmonė įkurta. Tai padės verslą vystyti lengviau ir teisingiau. Nauja sistema sumažins išlaidas ir padės verslui

Inovatyvioms didelio poveikio pramonės technologijoms diegti – 26,5 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą Lietuvos įmonėms pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „DPT Pramonei LT+“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – skatinti tradicinės pramonės pertvarką, diegti pramonės inovatyvumui ir šalies ekonomikos augimui svarbias didelio poveikio technologijas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose, numatoma skirti iki 26,535 mln. eurų ES investicijų. „Skelbdami antrąjį kvietimą, tikimės dar didesnio labai mažų, mažų ir vidutinių pramonės įmonių aktyvumo. ES investicijos leistų joms diegti didelio poveikio technologijas