Panevėžio įmonėms buvo pristatytos alternatyvios ginčų su vartotojais sprendimo priemonės

Alternatyvus ginčų sprendimas – tai paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (AGS direktyva) turėtų būti taikoma vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo–pardavimo ar paslaugų sutarčių (tiek elektroninių, tiek neelektroninių) visuose ekonomikos sektoriuose, išskyrus sektorius, kuriems taikoma išimtis. Taip pat pagal 2013 m. priimtą ES reglamentą dėl elektroninio ginčų sprendimo (EGS reglamentas), š. m. vasario 15 d. pradėjo veikti elektroninė vartotojų ginčų, susijusių su elektroniniais sandoriais, sprendimo sistema, kuri padės vartotojams ir komercinės veiklos subjektams ne teisme spręsti ginčus, kylančius perkant internetu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje.

 

Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2017 m. kovo 22 d. organizavo nemokamą seminarą Panevėžyje tema: „Alternatyvios verslo ir vartotojų ginčų sprendimo priemonės Europos Sąjungoje“, kurio metu įmonių ir organizacijų atstovams buvo pristatytos Europos Komisijos iniciatyva sukurtos teisinės pagalbos priemonės, alternatyvūs verslo ir vartotojų ginčų sprendimo būdai bei naujovės ir prievolės verslo subjektams, susijusios su AGS direktyvos ir EGS reglamento įgyvendinimu Lietuvoje.

 

Seminaro pranešimai:

 

Alternatyvus vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Panevėžio apskrities skyrius Viktorija Dobrynskienė

 

SOLVIT – nemokama pagalba Jūsų verslui Europoje

SOLVIT Lietuva, LR Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų  departamento Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Giedraitienė

 

Europos vartotojų centrų tinklas ECC-Net ir vartotojų teisių apsauga Europoje
VšĮ „Europos vartotojų centras“ direktorius Tomas Kybartas