Viešosios konsultacijos smulkioms įmonėms dėl PVM direktyvos

Smulkios įmonės ir kitos suinteresuotosios grupės iki kovo 20 d. kviečiamos teikti nuomonę apie dabartinio PVM (pridėtinės vertės mokesčio) nuostatas smulkiam verslui ir jų taikymą ES, pasiūlymus dėl nuostatų keitimo.

Plačiau