Maistą reglamentuojančių bendrųjų teisės aktų (Reglamentas (ES) Nr. 178/2002) poveikis

Europos Komisijos mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) darbo grupė nori išsiaiškinti, kokią įtaką maisto produktus reglamentuojantys bendrieji teisės aktai (ES taisyklės dėl maisto produktų / pašarų saugos gamybos grandinėje) turi šiame sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Europos Komisijos MVĮ darbo grupė nori sužinoti, kaip jums sekėsi laikytis svarbiausių taisyklių, visų pirma, ar dėl šio reglamento 2002–2013 m. jums atsirado papildomo administracinio darbo.
Jūsų atsiliepimai – teigiami ir neigiami – Europos Komisijos MVĮ darbo grupei padės įvertinti teisės aktų veiksmingumą ir prireikus juos iš dalies pakeisti.
Kas turėtų dalyvauti?
Apklausa skirta visoms tiekimo grandinei priklausančioms maisto produktų / pašarų įmonėms, įskaitant su maistu besiliečiančių medžiagų (pvz., pakuočių, stalo įrankių, virtuvės įrenginių) ir augalų apsaugos produktų (pesticidų) gamintojus.
Užpildytą klausimyną iki 2015 m. gegužės 25 d. prašome atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu viktorija.miliajeva@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Viktorija Miliajeva).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!