Pristatytos įmonių aplinkosaugos projektų finansavimo iš LAAIF programos galimybės

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose,  siekdamas paskatinti įmones teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo LAAIF 2015 m. kovo 27 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas,  2015 m. balandžio 1 d. organizavo nemokamą seminarą apie aplinkosaugos projektų finansavimą įmonėse nacionalinio fondo lėšomis.
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo LAAIF skyriaus vedėjas Vytautas Bernadišius seminaro dalyviams pristatė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklą ir paramos priemones, LAAIF lėšomis finansuojamus projektus, pareiškėjams keliamus reikalavimus bei tinkamumo kriterijus. UAB „Aplinkos projektai“ direktorė Jolanta Kurgonienė supažindino dalyvius su paraiškų teikimo procedūra ir aptarė dažniausiai pasitaikančias klaidas teikiant paraiškas bei patarė įmonėms, kaip jų išvengti. Seminaro metu buvo pristatytos dviejų įmonių, kurios įgyvendino aplinkosaugos projektus savo įmonėse pasinaudodamos LAAIF finansavimu, sėkmės istorijos. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narės – UAB „Somlita“ direktorius Gintaras Gavelis pristatė sėkmingai įgyvendintą polietileno pakuotės atliekų perdirbimo technologinės linijos modernizavimo projektą, o UAB „Baldai Jums“ finansų direktorė Nijolė Meškauskienė papasakojo apie įdiegtas naujas technologines linijas, kurios leido efektyviau panaudoti žaliavas, ženkliai sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį, tobulinti gaminius bei sutrumpinti jų gamybos laiką, taip pat kaip išnaudojant atsiradusias naujas technines galimybes buvo pradėti gaminti sudėtingesni gaminiai, sukuriantys didesnę pridėtinę vertę.
Seminare dalyvavo 33 įmonių bei organizacijų atstovai, kurie pranešėjams pateikė klausimų dėl LAAIF programos lėšomis finansuojamų aplinkosaugos projektų įmonėse paraiškų teikimo procedūrų ir tinkamumo kriterijų.
PRANEŠIMAI:
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa ir jos lėšomis finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo LAAIF skyriaus vedėjas Vytautas Bernadišius
Praktinės rekomendacijos aplinkosauginių projektų vykdytojams
UAB „Aplinkos projektai“ direktorė Jolanta Kurgonienė
Įmonių dalyvavimo LAAIF programoje sėkmės istorijos: