Vokietijos didmenininkas, dirbantis saulės energijos srityje, dalyvaudamas tarptautiniame kontaktų renginyje, išplėtė savo veiklą į Austriją ir Italiją

Įmonės „JMS Solar Handel GmbH“ įkūrėjas ir vykdantysis direktorius Josef Mittermeier dėkingas Enterprise Europe Network (EEN) už pagalbą padedant jo įmonei, veikiančiai Grainau mieste (Bavarija), tapti tarptautine. Enterprise Europe Network J. Mittermeier įmonei, užsiimančiai fotovoltinių sistemų didmenine prekyba ir instaliavimu, pasiūlė dalyvauti tarptautinėje energiją tausojančių statybų prekybos mugėje „Klimahouse 2008“, vykusioje Italijoje esančiame Bolzano mieste. Tik įmonei „JMS Solar Handel GmbH“ užsiregistravus į parodą, EEN specialistas Tamar Moscovici, dirbantis „Bayern Handwerk International GmbH“, pranešė jam apie būsimą verslo kontaktų renginį, kurį

Visiems valstybiniams pirkimams perėjimas prie elektroninių viešųjų pirkimų iki 2016 metų

Augantis elektroninių viešųjų pirkimų naudojimas Europoje gali padėti sutaupyti ženklią sumą Europos mokesčių mokėtojams. Viešosios institucijos, vykdančios viešuosius pirkimus elektroniniu būdu, sutaupo nuo 5 iki 20 proc. viešųjų pirkimų išlaidų. Apskaičiuota, kad bendras Europos Sąjungos viešųjų pirkimų rinkos dydis sudaro daugiau nei 2 trilijonus eurų, todėl sutaupyti net ir 5 proc. sudarytų apie 100 mlrd. eurų kasmet. Šios sutaupytos lėšos padidintų viešųjų išlaidų efektyvumą esant dabartiniams finansiniams sunkumams. El. viešieji pirkimai galėtų prisidėti kuriant naujus ekonomikos augimo šaltinius ir darbo vietas.

„Horizontas 2020“ parama inovacijoms

Enterprise Europe Network vaidmuo remiant inovacijas stipriai išaugs, jei Europos Sąjungos Taryba ir Parlamentas priims dabartinius pasiūlymus dėl „Horizontas 2020“ ir COSME programų. Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas kartu su Mokslinių tyrimų generaliniu direktoratu surengė seminarus, kurie buvo skirti pradėti diskusiją apie konkretų inovacijų paramos veiksmų pobūdį, ypač mentorystės ir koučingo metodus. Programa „Horizontas 2020“ bei jos priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) siūlo radikalius MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo pokyčius – pereinama nuo „mokslas su MVĮ“ prie „MVĮ su